Община Минерални бани приключи успешно трансграничен проект

Може би една от трудностите, които срещнахме при реализацията на проекта „Промотиране и развитие на туризма чрез историята /PATH/ беше ковид обстановката, сподели Теодора Пехливанова, координатор на проекта. Тя представляваше трудност за всички, но за щастие в края на лятото и в края на проекта, мога да кажа, че той е успешно реализиран. Всички цели и дейности, които бяхме заложили, са успешно изпълнени и се надяваме, тъй като това е вече втори проект, който изпълняваме заедно със Специалната провинциална администрация в Къркларели, да реализираме съвместни инициативи в тази насока и за в бъдеще и най-вече за промотиране на туризма в трансграничния регион и в община Минерални бани. Проектът бе съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020г.

Семинар по проект за туризма чрез историята в Минерални бани

Семинар „Устойчиво развитие на туризма в трансграничния регион” по проект „Промотиране и развитие на туризма чрез историята /PATH/” провеждат в Минерални бани. Проявата започва от 10,30 часа в Конферентната зала на Почивна станция „Изворите”. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020г.

След откриването на проявата бе прочетен поздравителен адрес от кмета на община Минерални бани, г-н Мюмюн Искендер. Ръководителят на проекта Теодора Пехливанова благодари на ръководството на общината и представи накратко проекта. Община Минерални бани бе представена като обновена и атрактивна туристическа дестинация от Билял Билял, старши експерт „Образование, култура и вероизповедания”. Община Киркларели бе представена от Зекие Тасим, експерт „Туризъм”. В следобедните часове експертът по архитектура Венета Петкова ще запознае участниците в семинара с крепостта „Топликос” през вековете. Иновативни инструменти за съхранение и промотиране на културното и природно наследство е темата на експерта по история и туризъм Емил Михов. От 18,30 до 19,30 ще се състои церемонията по откриване на крепостта „Топликос”. След това започва фолклорна танцова и музикална програма и 3Д мапинг шоу.