Инвестицията в новия ритейл парк изяде хляба на много хора в Чирпан

Семейство от Чирпан загуби малкия си семеен бизнес заради новия ритейл парк. Имахме магазин, но след откриването на новия ритейл се наложи да затворим, жалват се младите хора. Имаме висше образования със специалност икономика. Ако някой може да ни предложи работа в града, ще бъдем благодарни, ако не трябва да напуснем града, както направиха много наши приятели, защото тези деца които имаме трябва да се изхранват. Благодарни сме много на кмета на града заради инвестициите, които прави. Това вероятно засяга пряко и много други хора като нас.

В община Тунджа обучаваха учители по проект „РЕ-Акция”

В рамките на проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Правосъдие”, Малка грантова схема, 30 учители, медиатори, училищни специалисти от училищата на село Тенево, село Веселиново и село Скалица от Община Тунджа, преминаха еднодневни обучения в град Ямбол, които повишиха знанията и капацитета им по темата за домашното насилие и насилието по полов признак, което се среща в училищната и семейна среда.

Проектът „Ре-Акция“ поставя особен фокус върху ромската общност и по-конкретно деца и жени, като цели да повиши знанията и информираността им относно превенцията по темата за домашното насилие и насилието по полов признак. Именно за това,  проектът се фокусира върху училищата от горепосочените села на Община Тунджа, тъй като над 85% от учениците в тях са от ромски произход. Учителите играят изключително важна роля в разпознаването на насилие в училищна среда, включително домашно насилие и насилие по полов признак. Те трябва да бъдат оборудвани със знания и умения, за да разпознават и реагират на тези проблеми, като същевременно осигуряват подкрепа и застъпничество за своите ученици.

Обучаемите споделиха, че обучението е изключително важно, тъй като насилието в дома и в училище, е сериозен проблем, който може да остави траен отпечатък върху живота на децата. С придобитите нови знания и умения, учителите  и възпитателите започват новата учебна година по-подготвени, работейки на първа линия с децата при разпознаване на знаците на насилие. Всички обучаеми споделиха, че темата за насилието особено сред деца от ромски произход, е изключително деликатна тема за комуникиране директно с тях или с техните родители. Именно за това, на тях им трябват специални меки умения, за да знаят как да реагират адекватно в такива ситуации. Те споделиха, че в голяма степен жените и децата от ромските общности не идентифицират определени действия като насилие, тъй като това се корени в характеристиките на тяхната общност и култура.

Община Стамболово отбеляза своята 40-годишнина

Театрално-музикален център Кърджали и Музикален театър „Кадрие Лятифова” представиха музиално-танцовия спектакъл „Посоки” за празника на община Стамболово. Концертът се състоя от 11,00 часа в концертната зала на общината. Театърът е създаден с Постановление № 124 от 6 юни 2003 г. на Министерския съвет с предмет на дейност: създаване и представяне пред публиката на музикални, танцови и театрални спектакли; съхраняване елементите на турската идентичност – език, традиции и културно наследство; насърчаване духа на търпимост и диалог между различни култури. Министерският съвет с Постановление № 152 от 28 юли 2010 г. преобразува Държавния музикално-драматичен театър „Кадрие Лятифова“ – Кърджали чрез вливане в Драматично-кукления театър „Иван Димов“ – Кърджали.

Регистър на детските градини ще водят в община Минерални бани

Наредба за условията и реда за водене на Регистър на общинските детски градини приеха на последното заседание за този мандат на Общинския съвет в Минерални бани. Това бе наложително във връзка с влизането в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование, съгласно чл.346 от този закон.

Във всяка община се създава и води регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие.  Прави се изключение единствено за общинските центрове за специална образователна подкрепа – въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промяна и закриване. Целите за създаването на този регистър са систематизиране, достъпност и публичност на информацията за общинските детски градини на територията на общината.

Карикатурите „Централна гара” представя Музея на GISSEN

Изложбата с карикатури „Централна гара” представя Музея на GISSEN. Общо 32 карикатури включва новата продукция на артиста. „Централна гара” са карикатури на тема пътници, туризъм, транспорт, но освен това те в известен смисъл се явяват и като карикатури на спомена, сподели GISSEN. Централна гара беше едно от местата, където като ученици в художественото училище ходехме да рисуваме скици на хора. Имахме почти непосилната задача да правим по 100 скици на ден извън учебните занимания. И тогава именно Централна гара се явяваше нашето спасение, добавя още артистът.

GISSEN е редакционен художник на Антен Ер от основаването му преди 19 години. Преди това е публикувал свои карикатури във вестниците „Антени”, „Пулс”, „Шипка”, „Демокрация”, „Ориент Експрес”, „Новинар Юг” и др. Печелил е награди за свои произведения в Италия, Сирия и Китай. Сред най-успешните му карикатурни проекти са авторските изложби „Царят е г-о-о-о-л!” /1996/, „Безкнижниците” /2004/ и „Морска сатира” /2010/ в Дома на хумора и сатирата – Габрово. Следват още изложбите „Червена книга” /2007/, „Сезам, усмихни се!” /2007/, „Мила Родино” /2008/, „Стената на смеха” /2009/, „24 карата” /2010/, „Номер едно” /2014/, „Царевичак” /2015/, „GISSEN в страната на гочетата” /2015/, „Репортаж от мястото на вица” /2017/, „Europeada” /2018/, „Каталунска Диада” /2018/, „Кривици” /2019/, „Жълтият GISSEN” /2019/, „Няма никой в Рая” /2019/, „америГанците” /2020/, „ФейсБукварница” /2020/, „Навъсен, усмихни се!” /2020/, „Изгубени в прехода 1 и 2” /2021/, „Доктрината GISSEN” /2021/, „Двойките” /2022/, „Последният хидалго” /2022/, “GISSEN в Капана“ /2022/, “BG Power” /2023/ и „Драски в мозъка” /2023/. Изложбата с карикатури „Централна гара” можете да разгледате оттук!

Община Асеновград ще купува 7 нови електробуса

Община Асеновград изготви и подаде проект за финансиране по процедура: „Екологосъобразна мобилност“ на Националният план за възстановяване и устойчивост. Проектното предложение предвижда закупуване на 7 броя нови електрически  автобуса с нулеви емисии. Планирано е да има и зарядни станции за тях.

Два от електрическите автобуси ще са по-големи и ще обслужват най-натоварената линия №4. Останалите 5 ще са по-малки – за изпълнение на другите маршрутни разписания от градския транспорт. Предвижда се и изграждане на 7 бр. зарядни станции – по една за всяко превозно средство. Общата цел на проектното предложение е  намаляване на  замърсяването на региона, тъй като основен проблем за качеството на атмосферния въздух в община Асеновград е замърсяването с фини прахови частици. Те се изхвърлят директно в атмосферата от транспортните средства. Община Асеновград е включена в район за оценка и управление на качеството на въздуха „Агломерация – Пловдив“, в която са регистрирани превишения на нормите по показател фини прахови частици (ФПЧ10) и кадмий (Cd). Измерванията показват чести превишения на стойностите, като най съществените са в зимните месеци от годината. Чрез реализацията на проекта ще се постигне частично намаляване на замърсеността на въздуха. С чисто новите и екологични превозни средства общината ще може да гарантира модерен, редовен и комфортен обществен транспорт за гражданите. Процедурата беше отворена в началото на лятото. В рамките на последните 3 месеца се изготвяше проектното предложение, с цел кандидатстването да се осъществи в определените срокове.

Минерални бани участва в кампанията в „Да изчистим България заедно”

Община Минерални бани се включи и тази година в кампанията „Да изчистим България заедно”. Инициативата бе в подкрепа на каузите на най-голямото гражданско движение в света  „Let’s Do It World”. На територията на родопската община бяха почистени всички паркове. Традиционно бе почистено и на връх „Аида”, акто и екопътеките в общината, оито са с обща дължина над 60 километра. Доброволци участваха и в почистването на крепостта „Свети Дух” и язовира край Минерални бани.

Пиян с триколка катастрофира в Равда

ЗЗ годишен мъж от Равда самокатастрофира с триколка, без установена марка и модел, съобщават от полицията. Мъжът е получил „троторана екзема“ – разкъсна  рана на устните, без опасност за живота. При теста за употреба на алкохол – дрегерът е отчел 2.34, което ще рече, че не е безопасно да се карат и индивидуални електрически превозни средства когато си пил.

Обучение за реакция при бедствия проведоха в Ардино

Служители на общинската администрация в Ардино преминаха обучение за адекватна реакция при бедствия, аварии и катастрофи на тема „Превантивни мерки и защита при бедствия – начини за правилно поведения и реагиране“.

Събитието се проведе в заседателната зала на общината. С мултимедийна презентация старши инспектор инж. Селяхтин Юсеин, началник на група „Превантивен контрол и превантивна дейност“ и инспектор инж. Пламен Цепенишев, инструктор по „Защита на населението“ към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Кърджали запознаха общинските служители с мерките и действията преди и по време на земетресения, наводнения, пожари, транспортен инцидент, силен вятър, гръмотевични бури, както и с правилата при използване на газови уреди и инсталации. На обучението присъстваха временно изпълняващия длъжността кмет на община Ардино и председател на Общинския съвет за недопускане на риска от бедствия (ОбСНРБ) Наско Кичуков и главният специалист „Гражданска защита“ към общината Ганчо Костадинов, Обучението бе част от Програмата за недопускане на риска от бедствия на община Ардино.

В Минерални бани определиха секция за трудно подвижни хора

Временно изпълняващият длъжността Кмет на Община Минерални бани Нуртин Сабри определи със своя заповед избирателна секция, в която ще могат да гласуват избиратели с увредено зрение или такива със затруднения при придвижването на изборите за кметове и общински съветници на 29.10.2023 г.

Това ще бъде избирателна секция №261900001, находяща се в сградата на СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, става ясно от заповедта.