Общинския съвет в Минерални бани заседава днес

BanyОбщинският съвет в Минерални бани заседава за седми път през този мандат от 10,00 часа днес. В проекта за дневен ред са включени 6 докладни записки, информира председателят на местния парламент Мехмед Лятиф.
Сред по-важните проекти за решения са изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Минерални бани, както и проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за записване, отписване и преместване на на деца в общинските детски градини.
Общинските съветници ще разгледат и годишния отчет за дейността на общинското предприятие „Стройкомерс” ЕООД. Предстои местните парламентаристи да се произнесат за определяне на допълнителни възнаграждания за постигнати резултати на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници на територията на община Минерални бани. Ще бъде разгледана и докладна записка относно прилагането на чл.68, ал.1, т.2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, обнародвана в бр.81 на ДВ

Мехмед Лятиф подготвя заседание на ОбС в Минерални бани

BanyПоредното заседание на местния парламент в Минерални бани подготвя Председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. То ще се състои от 10,00 часа на 18-ти август в Заседателната зала на Общинския съвет. Преди това, на 17 август той събира Постоянните комисии към ОбС.
Първа, от 10,00 часа се събира Постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет. Половин час по-късно ще заседава и Постоянната комисия по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт. Последна, от 11,00 часа се събира и Постоянната комисия по контрол за работата и дейността на общинската администрация, търговските дейности и общинските фирми на територията на община Минерални бани. Всички заседания ще се проведат в Заседателната зала на Общинския съвет.

До 75 „падащи звезди” на час наблюдават в Минерални бани

BanyВръх „Аида” над Минерални бани отново ще бъде атрактивно място за наблюдение на небесни спектакли. Това става възможно след като погледите на астрономи и любители отново са насочени ревностно към нощното небе. Причината е метеорният поток Персеиди – едно от най-забележителните астрономически събития през годината, който е активен от средата на юли до края на август. Пикът му може да се наблюдава между 11 и 13 август. Отдалечеността на връх „Аида” от светлините на големите населена места го превръща в идеално място за наблюдение на космическите явления.
Обикновено в максимума на Персеидите, считани за едни от най-впечатляващите метеорни потоци благодарение на яркостта и скоростта на „падащите звезди“, се виждат около 100 метеора на час. Тази година, според Американското дружество на метеоролозите, ще могат да се наблюдават до 75 „падащи звезди“ на час, като е възможно гледката да бъде осуетена от лунната светлина.
Метеорният поток е светлинно явление, причинено от малки частици, които навлизат в земната атмосфера. Повечето от тях не са по-големи от песъчинки. Те са получени от разрушаването на комети, породили куп метеорни тела – ледени и прахови частици, въртящи се по предишните им орбити. Родоначалник на Персеидите, споменати за първи път в китайски летописи през 36 г. след Христа, е кометата Суифт-Тътъл, открита през 1862 г. Метеорният поток е получил наименованието си от съзвездието Персей, където се намира радиантът му (привидната точка, от която се появява).
Още един метеорен поток е активен в момента – Южни Делта Аквариди, чийто максимум беше в края на юли. Следващите небесни спектакли, които почитателите им ще могат да наблюдават, са метеорните потоци Дракониди и Ориониди, пиковете на които са съответно в началото и края на октомври. Следват метеорните потоци Леониди през ноември, и декемврийските – впечатляващите Джеминиди и „скромните“ Урсиди.

Акапелно пеене записва ансамбъл в църквата на село Сусам

BanyЦърквата „Свети Атанасий” в село Сусам, община Минерални бани има невероятна акустика. Това е основната причина в старинния храм да се правят записи на акапелно пеене, информира Тонка Колева, диригент на дамския хор към Представителния ансамбъл за народни песни и танци „Китна Тракия“ в Хасково.
Ръководеният от нея хор ще участва в 10-ия световен шампионат по фолклор „World Folk 2020“. Организатори са Световната Асоциация на фолклорните фестивали и Европейска Асоциация на фолклорните фестивали с подкрепата на ЮНЕСКО. Популярната формация е подготвила за конкурсната програма песента „Лем перо“ на композитора Александър Христов. Според специалисти творбата е сред най-значимите в хорово-песенното му творчество.
Световният шампионат по фолклор тази година ще се проведе виртуално заради пандемичната обстановка. Нека с тази нова форма на общуване преодолеем изолацията и останем заедно, защото фолклорът винаги е бил, е и ще бъде споделено познание, казват организаторите. Оценките на фолклорните групи, явили се в надпреварата, са валидни за класиране в Световната ранглиста.

Прием за подновяване на документи за самоличност в Минерални бани

BanyИзнесено гише за прием на документи за самоличност организира на 11-ти август т.г. полицията в участъка на община Минерални бани. Целта е да се улеснят хората, живеещи на територията на общината да сменят изтичащите си лични документи без да се редят на опашки в паспортна служба.
Служителите ще приемат заявления за лична карта, паспорт и свидетелство за правоуправление, а след изготвянето им – ще ги връчват на място. Очакването е хората от селата в Минерални бани да се възползват от предоставената услуга. За заплащането на услугите има осигурен Пос терминал, уточняват от МВР. Не оставяйте подмяната на личните документи за последния момент! Документите могат да се подменят и преди изтичане срока им на валидност, съветват от полицията.

В община Минерални бани се готвят за новия ловен сезон

BanyВ община Минерални бани се готвят за новия ловен сезон. На 8 август, събота, се открива ловният сезон на пъдпъдък, гургулица, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина. Председателите на дружинки в община Минерални бани са запознати с указанията на Министерството на земеделието, храните и горите във връзка с новия ловен сезон. Към тях е отправен призив да не се използват електрически звукопроизвеждащи устройства за примамка на пъдпъдъци, защото популацията на този вид птица е намаляла и в близко време няма да могат да ловуват на нея. Обърнато е специално внимание да се спазват мерките за безопасност по време на лов, да не се пали огън на открито.
Заради пандемията от COVID-19, ловът тази година ще бъде както се ходи на театър и кино. Ловните излети трябва да се провеждат при строго спазване на противоепидемични мерки, като дистанция, извършване на дезинфекция и носене на лични предпазни средства, особено при груповите ловни излети. От полицията също призоваха да се спазват мерките на безопасност по време на лов, както и противоепидемичните мерки, за което опитните ловци трябва да обърнат повече внимание на младите ловци.

„FaceBukvarnica” представя GISSEN

GissenИзложба карикатура „FaceBukvarnica” на Живко Тенев представя Галерия GISSEN. Сто карикатури включва новата продукция на артиста, като всички те са обединени около темата за популярната социална мрежа. Тя отдавна е част от нашето общество и нашите плюсове и минуси са и нейни плюсове и минуси, защото ние изпълваме това пространство със съдържание. Каквито сме ние, такъв ще бъде и Фейсбук, коментира авторът.
Изложбата „FaceBukvarnica” е една от 24-те включени в мащабния проект на артиста по повод неговата 60-годишнина, наречен „Годината на GISSEN”.
GISSEN е редакционен художник на сайта Антен Ер от 15 години. Преди това е публикувал свои карикатури във вестниците „Антени”, „Пулс”, „Демокрация”, „Новинар” и др. Печелил е награди в Италия, Сирия и Китай. Сред най-успешните му карикатурни проекти са авторските изложби „Царят е г-о-о-о-л!” /1996/, „Безкнижниците” /2004/ и „Морска сатира” /2010/ в Дома на хумора и сатирата – Габрово. Следват още изложбите „Червена книга” /2007/, „Сезам, усмихни се!” /2007/, „Мила Родино” /2008/, „Стената на смеха” /2009/, „24 карата” /2010/, „Номер едно” /2014/, „Царевичак” /2015/, „GISSEN в страната на гочетата” /2015/, „Репортаж от мястото на вица” /2017/, „Europeada” /2018/, „Каталунска Диада” /2018/, „Кривици” /2019/, „Жълтият GISSEN” /2019/, „Няма никой в Рая” /2019/ и „америГанците” /2020/.
Повече творби на GISSEN можете да видите в онлайн галерията му на адрес: www.gissenbg.com