Архив на категория: Стамболово

Ръководството на община Стамболово поздрави абитуриентите

Ръководството на община Стамболово отправи поздравителен адрес към абитуриентите. Днес отбелязваме един от най-вълнуващите и специални мигове в живота на всеки млад човек – моментът, в който той чува за последно училищния звънец и прощавайки се със своето училище, прекрачва прага на зрелостта!

Докато се разделяме ви напомням никога да не забравяте уроците, които сте научили в училище, и да сте благодарни за всичките си постижения. Не е лесно да завършите средното училище, но е достойно! Бъдете уверени в себе си, дори ако има препятствия, които се изпречват на пътя ви. Вие сте повече от способни да преодолеете всяко препятствие в живота с уменията, придобити през годините на обучение. Възползвайте се от всяка предоставена ви възможност и направете мечтите си реалност. Пожелавам Ви да продължите образованието си и да се реализирате успешно в сферата, в която желаете. Бъдете здрави и следвайте мечтите си! Нека завършването Ви бъде незабравим празник, изпълнен с положителни емоции и скъпи спомени! Животът е пред Вас, изживейте го пълноценно! Не забравяйте, че вашият дом е тук в Стамболово, защото жителите на община Стамболово имат нужда от вас, се казва още в поздравителния адрес, подписан от кмета на общината Аднан Йълдъз и председателя на Общинския съвет Ербил Халим.

Обществена поръчка за превоз на пътници в Стамболово

Обществена поръчка за извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии, разделени в две обособени позиции, обявиха от община Стамболово. В едната обособена позиция влизат автобусната линия Кърджали – Стамболово (17:30 часа – 08:00 часа) и автобусна линия Кърджали – Долно Ботево (13:30 часа – 15:30 часа). Втората обособена позиция включва автобусната линия Хасково – Долно Черковище (15:00 часа – 09:30 часа) и автобусна линия Хасково – Рабово (14:00 часа – 08:30 часа). Прогнозната стойност на поръчката е 135 000 лв. без ДДС, а офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 10 май.

Представят проект “Грижа в дома в община Стамболово”

Встъпителна пресконференция по проект „Грижа в дома в община Стамболово“ ще се проведе на 28.04.2023 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на общината.

Проект „Грижа в дома в Община Стамболово“ е по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR002-2.001-0126-C01. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г., Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Приоритетна ос „Социално включване и равни възможности“. Проектът се съфинансира от Европейския социален фонд плюс. На пресконференцията ще бъде представена информация за предстоящите дейности по проекта, информираха от екипа за управление

В Стамболово изплащат възнагражденията на членовете на СИК

В община Стамболово от утре продължава  изплащането на възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии /СИК/, участвали в изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

Това става  в стая № 26, като   работно време е от  9 до 12 часа  и от 13 до 16  часа. От членовете на  Секционните избирателни комисии се изисква  да представят документ за самоличност и издаденото им удостоверение от Районната избирателна комисия в Хасково за назначаването им в СИК.

Стратегия за туризъм и развитие приеха в Стамболово

По проект „Партньорството на гражданите с местните власти, предпоставка за прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на публичните политики за устойчиво развитие на територията“, финансиран от програма „Добро управление“ бе разработен Проект на Стратегия за туризъм и устойчиво развитие 2023-2030 г. Проведено е обществено обсъждане на стратегията, в което взеха участие граждани на общината. Те даваха мнения и предложения по проекта на Стратегия за туризъм и устойчиво развитие 2023-2030 г. В резултат от проведеното обществено обсъждане постъпиха коментари,  които не водят до изменение на проекта на Стратегия за туризъм и устойчиво развитие 2023-2030 г.

Децата от Стамболово посрещнаха пролетта с празнична програма

Ученици и учители от местното училище СУ „Св. Климент Охридски“ в Стамболово, отбелязаха заедно в залата на община Стамболово началото на пролетта с песни и танци. Децата бяха подготвили празнична програма с песни и танци, посветена на първия пролетен ден, а зрителите ги подкрепиха със заслужени аплодисменти и възгласи.

Приключи проектът за детски кът в община Стамболово

Приключи изпълнението на проект „Детски кът Стамболово“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.096-0014-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура ДЕТСКИ КЪТОВЕ BG05M9OP001-1.096, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

По проекта бе създаден детски кът за децата на служителите от Общинска администрация Стамболово, като за целта бе извършен ремонт и обзавеждане на помещение собственост на общината с цел адаптирането му за почасови грижи за деца, което се намира в непосредствена близост до работното място на служителите, на четвъртия етаж в сградата на общинска администрация. Почасовите грижи за децата на служителите на община Стамболово се предоставяха от две лица, които бяха обучени и назначени на пълен работен ден за дванадесет месеца. Изпълни се целта на проекта – предоставяне на възможности за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на служителите от общинска администрация Стамболово, осигурявайки кът за деца на работното място. Това улесни достъпа до заетост на работещите родители и намали отсъствието им от работа. По този начин се съчетава семейния с професионалния живот, което осигурява по-голям ресурс от кадри и по-мотивирана и по-производителна работна сила.

Резултатите, които бяха постигнати с изпълнението на проекта са: Извършен текущ ремонт на помещението, предвидено за обособяване на детски кът ; Оборудван и обзаведен детски кът; Създадени подходящи условия в помещението, предвидено за почасово полагане на грижи за деца; Подбрани безработните лица, регистрирани в ДБТ, за определяне на възможностите им за включване в заетост и/или в обучение при необходимост, свързано с полагане на грижи за деца в детския кът; Наети две безработни лица на пълен работен ден за дванадесет месеца; Предоставени почасови грижи на двадесет и четири броя деца на служители. Детския кът ще продължи да работи и след приключване на проекта, а услугата за почасови грижи за деца ще се предоставя от същите обучени и наети лица, които остават да работят в община Стамболово.

Фитнес площадки на открито в 12 села на община Стамболово

Фитнес площадки на открито ще бъдат направени в още 12 села в община Стамболово. Това са Стамболово, Балкан, Войводенец, Гледка, Долно поле, Долно Черковище, Жълти бряг, Зимовина, Лясковец, Маджари, Силен, Поповец. Те ще са с площ малко над 54 квадратни метра и всяка е на стойност 12 500 лв. без ДДС. Предвиждат се велоергометър, кростренажор, комбиниран уред за разтягане на кръста и друг за коремни преси, пейки, кошчета, ударопоглъщаща настилка. Прогнозната стойност на поръчката е 150 000 лв. без ДДС, а офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 20 февруари. В края на миналата година бяха обявени поръчки за фитнес площадки в стамболовските села Долно Ботево, Голям извор, Малък Извор, Кралево, Рабово, Пчелари, Светослав и за детска площадка в Бял кладенец.

Кампания за набиране на доброволци провеждат в Стамболово

Кампания по набиране на доброволци започнаха в община Стамболово. Те ще са в състава на Доброволно формирование „Стамболово-2017“, което например участва при гасенето на летните полски и горски пожари.

Това се прави с решение на общинския съвет от 24 януари тази година, съобщават от кметството. Доброволец може да е всеки пълнолетен, който е клинично здрав, не страда от психично заболяване и не е осъждан за умишлено престъпление. Документите се подават в общината.

Стамболово търси доставчик на ток за 385 000 лева

Обществена поръчка за доставка на електрическа енергия обявиха от Община Стамболово по две обособени позиции. Едната е за определени общински обекти с прогнозно количество в размер на 500 MWh.

Втората е за нуждите на образованието, културата и спорта към общината с количество 50 MWh. Прогнозната стойност на поръчката е за 385 000 лв. без ДДС. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 1 март.