Архив на категория: Стамболово

Община Стамболово с Програма за опазване на околната среда

В община Стамболово са разработили Програма за опазване на околната среда за периода 2023-2028 г. по проект „Партньорство на гражданите с местните власти, предпоставка за прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на публичните политики за устойчиво развитие на територията“, който се финансира от програма „Добро управление“. Кметът на общината Аднан Йълдъз се е обърнал към гражданите да изпращат своите мнения и предложения, които да влязат в Програмата за опазване на околната среда 2023-2028 г. През декември се предвижда обществено обсъждане на програмата.

Само 12 са бездомните кучета в община Стамболово

12 са бездомните кучета в община Стамболово, показва извършеното там преброяване. Три от безстопанствените кучета са в Стамболово, по две са в Лясковец, Долно Черковище, Голям Извор, а по едно в Рабово, Малък Извор и Силен. Изготвен е списък на бездомните кучета, който включва и приблизителна възраст, видимо здравословно състояние, маркировка за извършена кастрация. Преброяването е извършено в периода септември – ноември и е във връзка с програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. При него се отчита всяко куче на обществено място без видимо присъствие на собственик.

Предлагат за одобряване защитена местност „Долно Черковище”

Fallow deer in the Rhodope Mountains, Bulgaria

Има предложение за обявяването на защитена местност „Долно Черковище“ в землището на стамболовското село. Тя ще е с площ 4 690 декара. Проектът за заповед на министъра на околната среда и водите е качен на сайта на РИОСВ – Хасково. Предстои свикването на комисия, която да разгледа предложението. Целта на обявяването на защитената местност е опазването на местообитанията на защитени, редки и застрашени растителни и животински видове. Сред тях са дъждовник, обикновен гребенест тритон, жълтокоремна бумка, дървесница, гущери, жаби, змии, костенурки и птици. В границите на защитената местност се забранява всякакво строителство, прокарване на нови пътища, електропреносни мрежи, депониране на отпадъци, промяна на начина на трайно ползване на земята, корекция на речни корита, разкриване на кариери, изграждане на ветроенергийни и фотоволтаични инсталации, сечи.

Изграждат стрийт-фитнес площадки в 4 стамболовски села

Площадки за стрийт-фитнес ще бъдат изградени в още 4 стамболовски села. За целта от общината вече обявиха обществена поръчка за доставката и монтажа на съоръженията. Фитнес площадки на открито ще има в селата Долно Ботево, Голям извор, Малък извор и Кралево. Те ще са с площ малко над 54 кв. м.

Предвидена е ударопоглъщаща настилка, велоергометър, пътека за ходене, комбиниран уред за разтягане на кръста, уред за коремни мускули, пейка с облегалка и кошче за отпадъци. Прогнозната стойност на поръчката е 50 000 лв. без ДДС. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 1 декември. Припомняме, че през октомври от общината обявиха и поръчка за изграждане на фитнес площадки в селата Рабово, Пчелари и Светослав, както и за детска площадка в село Бял кладенец. Стойността й е отново 50 000 лв.

Детски кът на работното място вече работи в община Стамболово

Детски кът на работното място – това вече е факт в сградата на община Стамболово. 18 родители към момента са се възползвали от почасовите грижи, предоставяни в детския кът за децата си. Идеята на занималнята е служителите да бъдат спокойни, докато работят.

Всяка сутрин в 8.00 часа детски кът Стамболово отваря врати за децата на служителите от общинската администрация, които са на възраст между 3 и 12 години. В детския кът са обособени две зони – за по-малките и за по-големите деца, като заниманията са съобразени с нуждите и възрастта на децата. Има обособен кът, където по-малките могат да се занимават с индивидуални или групови игри и рисуване. А в другия кът – децата  в по-голямата възрастова група от 7 до 12 години, могат да подготвят своите домашни или да играят занимателни игри. Освен игри и забавление, децата в детския кът получават нещо още по-ценно – приятелство и любов от двама обучени детегледачи. Детският кът в Стамболово е създаден по проект „Детски кът Стамболово“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура ДЕТСКИ КЪТОВЕ BG05M9OP001-1.096, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и е със срок от 15 месеца. Интересът към детския кът расте и услугата ще продължи и след приключване на проекта.