Архив на категория: Новини

Стамболово търси превозвачи за следващите 2 години

Обществена поръчка за обществен превоз на пътници обявиха от община Стамболово. Договорът ще е за срок от 24 месеца, като прогнозната стойност на поръчката е за близо 70 000 лв. без ДДС. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 27 януари. Поръчката е разделена на 6 обособените позиции за автобусните линии София – Стамболово, Китен – Стамболово, Варна – Стамболово, Автогара Хасково – Стамболово – Поповец, Хасково – Малък извор и Хасково – Стамболово – Гледка.

Черноморец остава без плаж заради рибарското пристанище

Жители на Черноморец са притеснени от провал на летния туристически сезон. Според тях кейовете на новото рибарско пристанище спират притока на свежа вода. Месеци преди новия туристически сезон, местните се опитват да привлекат вниманието на държавата с писмо до трима министри и настояване за спешни мерки.

Рибарското пристанище в Черноморец беше открито през есента на 2016 г., а в изграждането му са инвестирани близо 10 млн. лева. Хората в морското градче обаче разказват, че от тогава започнали проблемите им. „След построяването на пристанището в Черноморец ние вече нямаме плажна ивица. Мястото е заблатено. На пролет е просто неузнаваемо”, казва Калина Парашкевова-, която е жител на морския град. Пясъкът, всичко замина на кино. Ние се срамуваме да даваме под наем квартири, защото нямаме плаж. Ей това всичкото е жаби, жабуняк”, обяснява друга жителка на Черноморец – Дойка Иванова.

Промяната на морските течения довела и до ерозия на брега, твърдят местните. Рибарите са доволни от пристанището, защото лодките им са предпазени от бурните ветрове, но и те забелязали промяната в брега. От Общинския съвет в Созопол изпратили писма за спешни действия до министрите на транспорта, околната среда и водите и земеделието. „Буквално зов за помощ. Да видим по какъв начин с тяхна помощ, помощта от държавата, този проблем може по някакъв начин да бъде разрешен. Защото това наистина коства основния поминък на черноморци. Това е туризмът”, казва председателят на Общинския съвет в Созопол Георги Пинелов.

Мехмед Лятиф отчете дейността на ОбС – Минерални бани

Отчет за дейността на Общинския съвет в Минерални бани за 2021 година направи неговият председател Мехмед Лятиф. Предложения с проекти за решения се внасят, както от кмета на общината, така и от общинските съветници и от председателя на ОбС. Всички внесени въпроси за разглеждане от ОбС се насочват към съответните ресорни Постоянни комисии, където се обсъждат и се предлагат съответните становища и проекти за решения в зависимост от спецификата на проблемите.

През отчетния период са проведени 9 редовни заседания на Общинския съвет и 3 извънредни, на които са приети 151 решения и са проведени 27 заседания на постоянни комисии. Приети са две наредби, три доклада и седем програми. Към тях могат да се добавят още шест плана, десет отчета и две прогнози. В по-голямата си част, решенията са по важни въпроси на нормативната база в общината, по провеждането на по-стабилна бюджетна политика, по създаването на инвестиционен климат и по развитие на социалната система, каза Мехмед Лятиф. Всички решения на Общинския съвет се публикуват в сайта на община Минерални бани, както и приетите наредби, програми, планове, правилници и стратегии. За общинските съветници няма маловажни теми и въпроси. Всяко решение е насочено към най-важното – развитието и просперитета на община Минерални бани и благополучието на нейните граждани. Приетите решения са изключително разнообразни като теми и адреси, за които са предназначени. Могат да бъдат условно систематизирани в няколко групи – стратегически, финансово-стопански, териториално-устройствени и социално-икономически.

През отчетния период общинските съветници активно участваха в обществено-политическия живот на общината. В голямата си част съветниците винаги се отзовават на жалбите и молбите на гражданите и предлагат опции за тяхното решение, каза още Мехмед Лятиф.

Изгоря къща в стамболовското село Тънково, няма жертви

Къщата на 77-годишен мъж е изгоряла тази нощ в стамболовското село Тънково, съобщават от полицията. Сигналът за пожара е подаден малко преди 3 часа. Възрастният мъж разказал на пристигналите спешни екипи, че се отоплява на печка на твърдо гориво. Около 2:20 часа чул пукане от комина на втория етаж на къщата. Видял, че е станал пожар и се е обадил на спешния телефон. При произшествието няма пострадали хора. Това е поредната къща в региона, която е опожарена от проблеми с комина. На 21 януари изгоря къща в маджаровското село Малко Брягово.

Две общински предприятия ще създават в Мъглиж

Общинският съвет в Мъглиж провежда днес от 15,00 часа своето редовно заседание. В проекта за дневен ред са включени 12 докладни записки, информира председателят на местния парламент д-р Стефан Христов. Местният парламент ще се събере в заседателната зала на Община Мъглиж. Сред по-важните от тях са създаване на две нови общински предприятия по предложение на кмета на общината д-р Душо Гавазов. Това са „БКС – Мъглиж” и „Минерален бански комплекс в село Ягода, община Мъглиж”.     Сред останалите докладни са такива за одобряване на ПУП, издаване на разрешения за изработване на проект за ПУП, както и разпределяне на възстановените средства от отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО за месец декември. Ще бъде представен отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост за 2021 г. и ще бъде приета Годишна программа за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост за 2022 г.