Архив на категория: Несебър

Община Несебър влага над 1,4 милиона лева за ремонт на улици

Над 1 милион и 400 хил. лв. ще отдели Община Несебър за ремонти. Администрацията е обявила обществена поръчка за строително-монтажни работи по текущ ремонт на улична мрежа, общинска пътна мрежа, паркинги и тротоари. Тя е разделена в две обособени позиции.

Първата е за новия град и ж.к. „Черно море“ и е на стойност 800 000 лева. Втората е за комплекс Слънчев бряг и е на стойност 600 000 лева. Обявените прогнозни стойности са без ДДС. „Ремонтните дейности включват полагане на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътищата и улиците, както и дейности, които имат за цел да осигурят техническото им състояние, пътните съоръжения в съответствие с действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителни продукти в това число отстраняване на единични повреди и деформации по елементите в обхвата на пътищата и улиците, пътните съоръжения и предотвратяване на по-нататъшното им развитие, отстраняване на локални повреди вследствие нормалната експлоатация на пътя и на повреди по пътната настилка, пътните съоръжения“, се посочва в обществената поръчка. Ще се прави доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти, извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания, отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.

Община Несебър модернизира сградите на две училища

В изпълнение на приоритетната си политика в областта на образованието, Община Несебър  подготвя два проекта за модернизация на сградите на две училища на своя територия – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“-  Равда, и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Св. Влас.

В тази връзка вече започна работното проектиране и подготовката на документите, с които ще се кандидатства за  финансиране по процедура BG-RRP-1.007 – „Модернизация на образователна среда“ от Национален план за възстановяване и устойчивост. Срокът за подаване на проектите е до януари 2023 г., а по мярката е допустимо извършване на основен ремонт, основно обновяване, енергийно саниране, подмяна на отопление и обновен цялостен облик отвън и отвътре на сградите. Целта на двата проекта ще бъде да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и стимулираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на учениците. С планираните ремонтни дейности Община Несебър цели да осигури съвременна материална база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Старият Несебър може да загуби статута си списъка на ЮНЕСКО

Съществува реална опасност Старият Несебър да загуби статута си на град, който е в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство. За това предупреди служебният министър на културата Велислав Минеков. Страната ни и Община Несебър не изпълняват препоръките на световната организация и вече 15 години не се приема план за опазване на наследството на старинния черноморски град.

Старият град на Несебър е единствения град у нас в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство. Ако не бъдат приети препоръките на ЮНЕСКО за опазване и управление, може да изгуби статута си. „Основно е планът за опазване и управление на Несебър, защото от 2009 година няма и нещата са критични. Възможно е в много скоро време Несебър ба се определи като т.нар. Застрашен статут, а след това да ни извадят изобщо от списъка на Световното културно наследство, което би било ужасяващ факт. Не е свързано само с чувството на срам, а щетите ще бъдат огромни. Ще доведе до икономически щети за туризма и невъзможност за съдействие от страна на ЮНЕСКО“, заяви служебният министър на културата Светослав Минеков. „Вече 15 години с колегите от общинската администрация се стремим да изпълняваме всички препоръки, всички изисквания на ЮНЕСКО и всичко това, което е правено относно съхранение и консервация на паметниците, го изпълняваме с огромна отговорност. Трябва да отговорим на всички тези предписания, за да може да запазим Несебър сред градовете на Световното културно наследство“, каза кметът на Несебър Николай Димитров.

„На първо място да се съобразим с нашия Закон за нашето културно наследство, но дори това не го правим. Има наставления на ЮНЕСКО, които въобще не са погледнати. Това е серия от нещастия дори незаконно строителство. 2013 година сме имали един план, който е бил в добро състояние, но, за съжаление, отново е бил оставен на страна и са започнали корекции, които продължават до ден днешен“, добави Минеков. „В началото ми беше много трудно да говоря на тази тема, но искам да благодаря на всички наши съграждани, защото те разбраха, каква е ползата да се продължава този статут и ние сме взели решение и сме премахнали алейната търговия по улиците“, заяви кметът на града.“Щетите вече съществуват в града и за съжаление на много места е видимо, какво се е случило“, отговори Минеков.

Акваторията на стария град на Несебър е изрично включена и е била мотив за ЮНЕСКО за обявяването на града за Световно културно наследство. „Причината е добре запазения морски ландшафт на града и многото археологически обекти на сушата и под вода. Значителна част от античния и средновековен град е под вода и ако и не 1/3 от вековния град“, каза директорът на Центъра по подводна археология в Несебър Найден Прахов. „Хора със специални интереси са решили да разширяват търговското и рибарско пристанище и са използвали някакви огромни буни от бетон, които са спуснали върху археологията, която не е проучена и как ще бъде лекувано това място не е ясно“, заяви служебният културен министър. Община Несебър има само едно пристанище, което стопанисва и това е Рибарското пристанище. „В момента цялото министерство работи и се надявам до 2-3 месеца този план да го имаме и да го изпратим в ЮНЕСКО за одобрение“, каза Минеков. „Длъжни сме да започнем да работим съвместно всички институции, държавни и общински, за да може да се справим и да защитим както България, така и името на Несебър в списъка на градовете на Световното културно наследство“, заяви кметът на града.

В община Несебър ще подменят стари отоплителни уреди

Община Несебър стартира подготовката на еко проект по програма за подмяна на стари отоплителни уреди и печките на дърва и въглища с екологични алтернативи. Целта е да се намали замърсяването на въздуха от битовото отопление. В резултат ще се подобри и  живота на хората в района, и състоянието на околната среда.  За да се повиши качеството на атмосфрения въздух е необходимо да бъдат извадени от употреба старите отоплителни устройства на твърдо гориво и да се предоставят за рециклиране. На тяхно място безвъзмездно се предлагат екологични уреди за отопление като термопомпи, климатици клас А++, котли и камини на дървесна биомаса (пелети, дървесен чипс), включително доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на екологосъобразните уреди. Общината ще стартира информационна кампания за предварително проучване на желаещите лица за подмяна на отоплителните уреди, а за одобрение по проекта могат да кандидатстват и физически,  и юридически лица при определени условия, допълнително посочени. Проектът за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото  отопление се подготвя по  Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Мярката за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво  по приоритет „Въздух“ се очаква да бъде отворена през първото тримесечие на 2023г.

Групата на ГЕРБ в Общинския съвет на Несебър се разпусна

Недялко Йорданов от Обзор положи клетва в Общинския съвет – Несебър. Избраният от Местна коалиция „Съюз на свободните демократи”, той се закле пред председателя Румен Кулев, а след това Йорданов подписа клетвения лист пред  упълномощената Десислава Николова – секретар на Общинската избирателна комисия. Преди да започне същинската част на Общинския съвет председателят Кулев оповести пред присъстващите общински съветници, че съветниците  Александър Стоянов и Михаил Минчев напускат ГЕРБ – Несебър и се обявяват за независими съветници. По този начин групата съветници от ГЕРБ в Общинския съвет се разформирова и групата се заличава. Съветникът Христо Яръмов си остава  от ГЕРБ, а  Константин Лефтеров от Движение-21. По-рано Благой Филипов напусна ПП МОРЕ и се обяви за независим. И аритметиката показва, че фактически независимите съветници в Общинския съвет са петима. По точка 8 съветниците гласуваха за допълнително възнаграждение на кмета на община Несебър и кметовете на населените места по 520 лв, считано от 01.04.2022 г.  В местния парламент, освен кмета на Община Несебър Николай Димитров, присъстваха и тримата му заместници: Иван Гургов, Виктор Борисов и Лазар Япаджиев.

15 килограма паламуд изпържиха на „Есенни пасажи” в Несебър

Фестивалът „Есенни пасажи“ в Несебър предложи на жителите и гостите кулинарното шоу на шеф Дико Томчев на площад „Месамбрия“ в Стария град. Царят на есента-паламуда бе в основата на кулинарното рибно пиршество.  15 кг риба бе изпържена пред зрителите, като за гарнитура бе приготвена салата „Ропотамо“. Порциите опитаха жители и гости. В 14.30 започна и оценяването на рибените чорби, приготвени от рибари на риболовните кораби. Днес морето даде добра слука за рибарите, които успяха да извадят едър чернокоп. Фестивалът събра десетки на площада, които освен че опитаха рибена чорба, можеха за си закупят от рибените деликатеси на специални щандове на несебърските риболовни фирми. 

Фестивалът „Есенни пасажи” започна в Несебър

С изложба на „Дружеството на несебърските художници“ и Сдружение несебърски художници – „Несебър АРТ“ днес в Артиум център  започна деветото издание на националния фестивал „Есенни пасажи“. Той бе открит от кмета на община Несебър Николай Димитров. „Сега е моментът жителите и гостите на нашия град отново да усетят  вкуса на прясната риба, да се насладят на чара на Стария град и да се докоснат до обаянието на есенния Несебър.

Вярвам, че всички, които решат да споделят с нас фестивала „Есенни пасажи“, ще бъдат заредени с прекрасни емоции и спомени.“ – каза кметът Димитров. Експозицията съдържа творби на изтъкнати местни творци. Платната са тематично подбрани и разкриват прелестите на морето и града с тесните калдъръмени улички и многоцветния свят  на морските обитатели. В изложбата са подредени пластики, керамика, акварели и картини, изпълнени с масло. Гостите могат да разгледат и разположените в съседната зала  прекрасни картини от Международния конкурс „Аз обичам Черно море“, който общината, съвместно с ОДК- Несебър и Министерството на образованието и науката, ежегодно организира. Изложбата може да бъде посетена всеки ден между 10.00 и 18.00 часа до 15 ноември. С това бе дадено началото на фестивала „Есенни пасажи“, който  Несебър и неговите гости очакват с нетърпение. Той е събитие, превърнало се в традиция,  популяризираща начина на живот на местните хора, техния бит и култура. Фестивалът ще продължи до 23 октомври включително с множество прояви на местни и гостуващи изпълнители, забавни инициативи, прославящи рибарството и  рибните ястия и прожекции на видео материали, разкриващи тайните на подводните съкровища на Несебър.

Фестивалът „Есенни пасажи” ще се проведе в Несебър

От 21 до 23 октомври в Несебър ще се проведе IX-тия национален фестивал „Есенни пасажи“. И тази година жителите на общината и гостите на града ще празнуват сезона на морските дарове и носталгичната прелест на успокоения  след лятната еуфория Несебър.

Богатата  фестивална програма и тази година ще предложи разнообразие от прояви: маринистка изложба, концерти, готварско шоу, прожекции на  филми за подводните богатства на Несебър и най-атрактивното събитие – традиционния конкурс за рибена чорба, приготвена на борда на риболовните кораби. Фестивалът „Есенни пасажи“ е събитието, с което Община Несебър  отдава почит към рибарите и техния древен занаят.

Несебърска жена атакува Еверест

Несебърлийката Даниела Хъмфрис с опит да покори Еверест. Смелата дама е стигнала базовия лагер под върха. Даниела е родена в Несебър, а в момента живее със съпруга си и двамата си синове на остров Джърси в Ламанша. Несебърлийката не е алпинист, но обича екстремните преживявания. Към Еверест е тръгнала с група от 15 души.

Преходът към най-високия в света връх е започнал на 29 септември, а маршрутът бил 130 километра, които само 10 от участниците в групата са успели да преодолеят. По време на прехода е имало силни бури и дъждове, но групата е изминавала по 30 километра на ден. Метеорологичните условия в базовия лагер не са позволили атака към Еверест и е било взето решение за слизане, което е продължило три дни.