Архив на категория: Ардино

Нов безплатен денонощен паркинг ще има в община Ардино

Община Ардино изгради нов безплатен денонощен паркинг за леки коли на територията на закритото военно поделение в град Ардино. Кметът на общината инж. Изет Шабан успешно изпълнява поетите ангажименти, залегнали в Програмата за управление на община Ардино за мандат 2019-2023 г. и Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Служители от отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост“ и работници от отдел „Екология и опазване на околната среда“ към община Ардино очертаха паркоместата на ново изградения безплатен денонощен паркинг за леки автомобили на територията на закритото военно поделение в град Ардино. Общият брой на паркоместата е 73, от които 4 са за лица с физически увреждания.

Лицата на Лондон вече красят болницата в Ардино

От свое име и от името на целия колектив управителят на Многопрофилната болница за активно лечение в Ардино д-р Гюнер Осман изрази искрените си благодарности за дарението, направено от фотографа Нуркан Кахраман. „Дарените от Вас картини вече красят коридорите на лечебното заведение.

Благодарим от сърце за загрижеността към нашите пациенти! Пожелаваме Ви много здраве, лични и професионални успехи!“, заяви д-р Осман. Припомняме, че в началото на ноември Нуркан Кахраман откри фотографска изложба „Лицата на Лондон“ във фоайето на градското читалище „Родопска искра“. Тогава авторът на изложбата сподели, че има намерение да дари картините на местната Многопрофилна болница за активно лечение в името на пациентите – за да се чувстват още по-добре в болничната обстановка.

Община Ардино спечели проект за ремонт на пътища

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан подписа споразумение с арх. Иван Шишков – министър на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), с което държавата частично финансира проекта „Реконструкция и рехабилитация на общински път „KRZ3033 / KRZ2003 Седларци – Жълтуша – Граница общ. (Ардино – Мадан) – Галище – Буково /SML2133/ от км 0+000 до км 3+244” в размер на 892 235 лв. с ДДС. В рамките на предоставените средства ще бъде рехабилитиран участък от трасето. Общата стойност на проекта е в размер на 1 784 470 лв. и се очаква през 2023 г. да бъде финансиран и останалата част от пътя.

Екопътека свързва Дядовци с Дяволския мост

Екопътеката, която свързва село Дядовци с Дяволския мост на река Арда е новата атракция в Община Ардино. Тя е част от древен път на кервани от Беломорието за Горнотракийската низина. На много места са запазени калдъръма, укрепващите каменни зидове в северната част на Дяволския мост, където се намират и високите скали „Чимен кая“ и „Картал кая“, откъдето има невероятен панорамен изглед към пролома на р. Арда, село Латинка, връх „Карабурун“ и село Ахрянско.

Екопътеката започва от разклона по асфалтирания общински път за Дяволския мост, минава покрай наскоро изградената беседка в с. Дядовци от страна на общината, преди билото над селото се отклонява на дясно. Тя е обозначена с табели и необходимата туристическа маркировка с дължина около 5 км. Атракция са изградените старинни кладенци по пътя от местното население, каменните зидове в местността „Баглък“ в селото, където преди години са били обработваемите земи на хората. По екопътеката могат да се видят и част от 25-те вида защитени растения, включени в червената книга на България – „Родопски силивряк“ (Хаберлеа родопензис“), „ Див чемшир“ и др. Препоръчително е по екопътеката да има екскурзовод, както и да се внимава, тъй като има участъци с много висок наклон, за мерки за безопасно движение. „Туризмът е основен приоритет за нас. Изграждането на туристическа инфраструктура ще продължава и в бъдеще., включително и към крепостта Асара село Башево, крепостта край село Дойранци“, заяви кметът на община Ардино инж. Изет Шабан.

1 394 лева за книги получи НЧ „Родопска искра 1921” в Ардино

Народно читалище „Родопска искра 1921“ – град Ардино е сред одобрените библиотеки в тазгодишната конкурсна сесия по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност – 2022 г.“ на Министерството на културата. Отпуснатото финансиране за читалището в Ардино е в размер на 1 394 лв. Приоритет на Програмата е обновяване на библиотечните фондове с цел насърчаване на интереса към книгата и четенето,  и съдействие за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информираност. Секретарят на читалището в Ардино Леман Кочева сподели, че със спечелените средства ще се закупи нова художествена и детска литература. Тя със съжаление уточни, че проектът на читалищната библиотека в Ардино е единственият одобрен от общината.