Модернизират уличното осветление в Стамболово по проект

Общинският съвет в Стамболово прие решение община Стамболово да кандидатства с предложение за изпълнение на инвестиция „Въвеждане на енергоспестяващи мерки чрез технологично обновление, модернизиране и интелигентно управление на системите за външно изкуствено осветление. В проекта са включени 18 населени места на територията на общината.

Това са селата Балкан, Бял кладенец, Воденци, Войводенец, Голобрадово,  и Голям извор. Проектът ще обхване още селата Долно поле, Долно Черковище, Кладенец, Кралево, Маджари, Поповец, Пътниково, Рабово, Светослав, Силен, Тънково и Царева поляна“. Проектът е по процедура BG-RRP-4.028 – Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – Покана 2, компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. Общинският съвет в Стамболово даде съгласие за период от пет години след приключване на проекта по т. 1, община Стамболово да извършва ежегодни вноски във Фонда за декарбонизация в размер на 10 % от действително получения размер на безвъзмездна помощ по проекта.