В Минерални бани обсъдиха концепция за интегрирани инвестиции

Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер присъства на обществено обсъждане на интегрирани териториални инвестиции, което се проведе от 14,00 часа на 15 март в община Минерални бани. Публични консултации с широката общественост на община Минерални бани за преминалата административно съответствие и допустимост Концепция за интегрирано териториално развитие (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0141 „Област Хасково като иновативен и динамичен логистичен център за икономическа активност и развитие на конгресен, събитиен и алтернативен туризъм в единна екосистема от местно, регионално, национално и международно значение“, се проведе в залата на община Минерални бани.

Концепцията включва изпълнението на инфраструктурни инвестиции, спортни, социални и културни инициативи, и устойчиво развитие на региона, и е насочена към преодоляване на икономическото неравенство и липсата на икономически възможности в региона. Тази концепция се стреми да създаде нови работни места, да подкрепи местните предприемачи и да насърчи икономическото развитие чрез туризъм, иновации и селско стопанство. Дейностите, които ще се изпълняват на територията на община Минерални бани са:

Консервация и експониране на местността Хисаря в с. Ангел войвода; Осигуряване на довеждащата инфраструктура – велоалеи и туристически пътеки; Въздушен атракцион – осигуряващ достъпна среда; Осигуряване на дребномащабна инфраструктура; Подготовка и инсталиране на постоянна изложба в централната част на Минерални бани; Разработването на интерактивни експозиции и екскурзии с местни експерти; Програмиране, разработване и интегриране на AI; Ново строителство на общинска здравна служба и мобилни кабинети в подкрепа на провеждане на информационни кампании и профилактика в община Минерални бани. Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, по отношение на предложената концепция като попълни анкетата оттук.