Несебър отбеляза възродената българска държавност

Несебър отбеляза възродената българска държавност.   На 3-ти март, с издигане на държавния флаг на площад „Жулиета Шишманова“, жители и гости на града отдадоха почит на героите, чиято жертвоготовност и себеотрицание преведоха народа в осъзнатия път  към свободата – от началото на борбата за църковна независимост до учредяване на Третата българска държава.

Поздрав към гражданите по случай националния празник и 146 години от Освобождението отправи кметът на община Несебър Николай Димитров. В своето слово той изтъкна, че най-важни за всенародното дело, довело въздигането на България за нов живот, са  единството и целеустремеността на народа. Днес ние трябва  повече от всякога да сме обединени и сплотени, за да отстояваме интересите и независимостта на нашата родина в настоящата геополитическа обстановка и да се стремим към запазване на  стабилността и разбирателството в името на важните цели – за развитието на България, за напредъка на община Несебър и за просперитета на местната общност.“ Слово за значението на историческата дата 3-ти март,  за героите на българското освобождение, за силата на възрожденския дух  и всенародното посвещение в делото за изграждане на независима България  произнесе Златин Чаушев – началник на отдел  „Несебър – Световно наследство и култура“. Славната годишнина бе отбелязана с концерт  на ОДК-Несебър и ООШИ-Несебър и общоградско веселие под надслов „Знаме развей, песен запей, хоро разлюлей!“.

Кметът на Созопол се обяви срещу перките в морето

Кметът на Созопол Тихомир Янакиев изпрати декларация до Министерски съвет и до 49-тото Народно събрание на Република България, с която изразява своето несъгласие с приемането на Законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства. Според него той трябва да бъде отменен или съществено изменен. Това искане на кмета Янакиев е подкрепено със становища на Българската асоциация за туризъм и на браншовите организации в сферата на туризма и рибарството.

„В качеството си на кмет на община Созопол, както и браншовите организации и общинските съветници, настояваме, в случай че настоящия законопроект не бъде оттеглен,  да бъде разписан ясен текст, съгласно който риболовните и туристически зони да се изключат от зоните за строеж на вятърни електроцентрали в морските пространства на Република България“, се казва в писмото на кмета. „Считам, че приемането на Законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства (ЗЕВИМП) ще нанесе съществени щети на риболовния отрасъл, туризма по българското Черноморие и биоразнообразието в акваторията на Черно море“, допълва Тихомир Янакиев. Според него законопроектът не отчита интересите нито в туристическия, нито в риболовния сектор. Не се отчитат редица рискове относно опасностите за морските биологични ресурси, които крият вятърните електроцентрали, построени в морето. 

„Изграждането  ВЕИ в морето може да промени морската екосистема като повлияе на миграцията на рибите, местата за хвърляне на хайвер и хранене. Рибарите изразяват загриженост за шума и вибрациите, които ще предизвикват перките и за електромагнитното поле около проводниците. Със сигурност приемане на проекта ще увеличи замърсяването на морското пространство“, смята кметът на Созопол. „Не са отчетени екологичните вреди, които биха нанесли ветрогенераторите на миграцията на птиците. Созопол се намира на пътя на мигриращите видове – „Виа понтика“. В близост е и резерватът „Пода“, където целогодишно гнездят защитени видове. Създаването на съоръжения, високи над 100 метра в региона би нарушило обичайното поведение на птиците, което би довело до промяна на екосистемата в региона“, пише в писмото. „Трябва да отбележа, че ръководството на община Созопол и обществеността, не сме против въвеждането на ВЕИ централи. Като община в държава – членка на ЕС, подкрепяме Директивата на Европейския парламент и на съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.  Наясно сме и с ангажиментите, които България е поела, но смятаме, че морските пространства не са подходяща платформа за развитие на този вид съоръжения. В заключение заявявам пълната си подкрепа към засегнатите от Законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства (ЗЕВИМП) браншове, които изразиха своето несъгласие с него, подкрепено с неоспорими аргументи против осъществяването му“, завършва кметът Тихомир Янакиев.