Новият мост на пътя Царево – Ахтопол ще бъде готов през април

С ускорени темпове се изгражда новият мост на пътя Царево – Ахтопол, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Строителството се изпълнява в заложените срокове и при непрекъснат контрол от служителите на Областно пътно управление Бургас. В момента се монтират надлъжните греди и на втория стълб на новото съоръжение.

По договор съоръжението трябва да е готово до 15 април. Целта е движението по него да бъде пуснато преди старта на летния туристически сезон. По трасето на третокласния път III-9901 преминава целият трафик към Южното Черноморие и е основна пътна връзка с Варвара, Ахтопол, Синеморец и Резово. Първият етап от изграждането на моста е приключил, като са завършени стълбовете и устоите на моста, излети са и стоманобетонните пилоти. Те са основата на мостовата конструкция и са с дължина между 17 и 25 м в различните части на съоръжението. За повишаване на устойчивостта му са приложени технологични решения, които да не позволяват подкопаване на основите му при повишаване нивото на реката. Изградени са пилоти, които навлизат в здрава скала и това прави съоръжението по-устойчиво. След монтиране на надлъжните греди предстои да бъдат излети пътната и преходните плочи, да се изградят тротоарните конзоли и отводняването.

Припомняме, че наводненията от проливните валежи в началото на септември 2023 г. компрометираха стария мост на третокласния път Царево – Ахтопол. Екипите на АПИ предприеха незабавни мерки за премахване на авариралото съоръжение и изграждането на временен път – брод, по който да преминават двупосочно всички видове превозни средства. В максимално кратък срок бяха проведени процедури по ЗОП за избор на изпълнители на проектиране, строителство и строителен надзор на новото съоръжение. Изготвен бе технически проект, всички необходими геоложки и хидроложки прочувания, както и изискваните по закон съгласувателни процедури.

Два филиала на детска градина „Снежанка“ закриват в Минерални бани

Два филиала на Детска градина „Снежанка“ закрива община Минерални бани. Решението бе взето от Общинския съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.310, ал.5 и чл.314, ал.4 и ал.5 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл.10, ал.1 и ал.2, т.3, чл.7, т.2,3 и 4 от Наредба №9/19.08.2016 г за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет Минерални бани.

Считано от 1 март 2024 г. Се закриват филиалите на ДГ „Снежанака“ в селата Боян Ботево и Ангел Войвода. Причината е недостатъчен брой деца в двата филиала. Децата от закритите филиали в Боян Ботево и Ангел войвода  ще бъдат пренасочени за възпитание и обучение към филиала на същата детска градина в Караманци. Транспортирането на децата да бъде извършвано с ученическия автобус на  СОУ „Христо Ботев“ с.Караманци. Задължителната документация на филиалите в Боян Ботево и Ангел войвода  ще бъде приета за съхранение от директора на ДГ „Снежанка“ в Минерални бани.

Сградният фонд на ДГ „Снежанака“ в селата Боян Ботево и Ангел войвода остава общинска собственост и при необходимост ще бъде ползвана или предоставена по целесъобразност. Материално-техническото оборудване ще бъде разпределено според нуждите между филиала на детската градина в село Караманци и основната сграда на градината в общинския център Минерални бани.