БЧК проведе еднодневно обучение в Черноочене

Областен съвет на Български червен кръст – Кърджали проведе еднодневен курс по принципите и практиката на първата долекарска помощ на работното място с участието на социални асистенти на услугата „Асистентска подкрепа“ към реализираните проекти на Община Черноочене.

Присъстващите преминаха теоретично и практическо обучение от доктор Стоян Петков – лектор по ПДП към Обл.С на БЧК – Кърджали по оказване на помощ при наранявания и счупвания, при кръвотечение, помощ при състояние на безсъзнание и при застрашаващи живота нарушения в дишането и кръвообращението и други.