До 180 000 лева глоби за строителство на „Иракли“, „Карадере“ и „Корал“

Солени глоби за строителство в ивицата на 500 метра от границите на плажовете „Иракли“, „Бяла – Карадере“, Корал“. Според промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), глобите скачат чак до 60 000 лева или 180 000 лева при повторно нарушение. 

Припомняме, че в петък, 9 февруари, депутатите приеха на второ четене промените в ЗУЧК. Вносителите на законопроекта са Кирил Петков и Христо Иванов от Продължаваме промяната – Демократична България, Бойко Борисов от ГЕРБ-СДС, и Делян Пеевски от ДПС. Законопроектът е достъпен на сайта на НС. Ето и какво гласят новите промени: Според ЗУЧК „Зона А“ е с режим на особена териториалноустройствена защита. С приетите разпоредби, на 500 метра от морето се забранява строителството на сгради и съоръжения, включително допълващо застрояване; строителство и поставяне на огради, независимо от техния вид, форма, височина и материал върху подвижни бели дюни, неподвижни дюни с тревна растителност и облесени дюни, както и поставянето на рекламни и монументално декоративни елементи на заварения ландшафт. Извън територията на морските плажове, в територията, която попада в ивицата с широчина 500 метра от границата на трите плажа, според ЗУЧК, е разрешено поставянето на елементи от градско обзавеждане – пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, преместваеми тоалетни, чешми и указателни табели. Разрешено е извършване на специализирани дейности на съществуващи, археологични обекти, с изключение на археологически проучвания; извършване на изследвания, свързани  с опазване на околната среда; изграждане на елементи на техническата инфраструктура – публична държавна или публична общинска собственост.

Според чл. 26 „който постави преместваем обект или съоръжение на територията на неохраняем морски плаж, на морски плаж за природосъобразен туризъм или прилежащата им акватория, без да има право на това, се наказва с глоба от 6 000 до 15 000 или с имуществена санкция от 30 000 до 60 000 лева“. При повторно нарушение наказанието е глоба от 18 000 до 30 000 лева или имуществена санкция от 36 000 до 180 000 лева. В мотивите на законопроекта е записано, че завишаването на санкциите трябва да има възпиращ ефект за евентуалните извършители на нарушенията. Допълва се, че стойността на преместваемите съоръжения масово се използват с търговска цел, което позволява нарушителите да заплащат с лекота санкцията и да продължат с нарушението, без да ги притесни размерът дори и на повторна санкция. В мотивите пише още, че уврежданията, които се нанасят върху природната среда са несравнимо по-високи дори и от предложените стойности на глобите.