Кукерските игри в община Тунджа стартираха

Започнаха кукерските игри в населените места на община „Тунджа“. На 3 февруари кукерската група на Хаджидимитрово, събра много гости и жители на селото на площада пред читалището.

На жизнерадостния празник присъстваха Станчо Ставрев – Кмет на Община „Тунджа“, Атанас Христов – Председател на Общински съвет „Тунджа“, Заместник-кметовете Стоян Петков, Пламен Петров, Тодор Налбантов, Петър Димитров – Директор и Главен художествен ръководител на Фолклорен ансамбъл „Тунджа“, Тошо Тодоров – кмет на село Хаджидимитрово и други кметове на населени места в общината. Станчо Ставрев поздрави присъстващите за съхраняването на хубавите българските традиции. Кукерската група внесе настроение с представянето на обичая и колоритните си образи.