Започват кукерските игри в община Ямбол

През месец февруари започват традиционните кукерски игри в община „Тунджа“. Тази година те ще започнат от първата събота на м. февруари – 03 февруари и ще приключат на 24 март. В тринадесет населени места групите ще представят своята съхранена самобитна традиция. В първия ден на игрите кукерските групи обикалят къщите в  селото, а на втория ден пресъздават обичая в центъра на селото.