Понижиха в най-ниска категория автогарата в Казанлък

Понижиха в най-ниска категорията на Автогарата в Казанлък, която до момента беше втора категория. Това се случи след като от Община Казанлък изпратиха писмо до Министерството на транспорта и е била назначена комисия, която да извърши проверка на сградата.

Проверяващите са инспектирали транспортното съоражение и са констатирали редица нередности. Казанлъшката автогара няма интернет страница, на която да са публикувани списък на обслужваните автобусни линии, маршрутните разписания с часовете на тръгване и пристигане за всяка спирка, както и курсове за изпълнение с автобуси, оборудвани за превоз на лица с увреждания, както и цени на билетите. На автогарата информацията е налична само на български, а не според изисквания на български и английски език. За това е издадено предписание при предишна проверка на 20.04.2023 г. Проверяващите са установили, че на автогарата няма адекватна долекарска помощ – има помещение, но няма достъп до него, а фелдшер работи само по 4 часа преди обяд. Заради всички тези нарушения, със заповед на директора на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ Борислав Муеров, категорията на Автогара Казанлък е понижена на трета, която е най – ниската. Към момента Автогарата е частна собственост. Само преди седмица кметът на Община Казанлък Галина Стоянова съобщи, че се подготвя проект за изграждане на нова автогара, която ще бъде изцяло общинска собственост. Целта е създаването на нова система, която да гарантира предоставянето на качествени автогарови услуги за гражданите и превозвачите.