Кметовете на Минерални бани и Черноочене подписаха споразумение

Допълнително споразумение към споразумение № РД-02-30-177/27.10.2022; РД-02-30-177/1/13.12.2023 г. за започване на строителните работи на втория етап за реализацията на обект – път между селата Винево и Габрово подписаха кметовете на общините Минерални бани – Мюмюн Искендер и Черноочене – Айджан Ахмед. Реализацията на проекта ще скъси с 20 километра пътя между двете съседни общини.

Проектът „Път HKV1125 /III-5056/ Караманци – Винево – Граница, общини Минерални бани – Черноочене – /II-58/, от км. 5+007 до км. 6+700 е финансиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което предоставя на Община Минерални бани сума в размер до 1 584 282 лева с ДДС.

По време на срещата, която се състоя в Община Минерални бани кметовете на двете общини обсъдиха текущи задачи от своята дейност и възможности за кандидатстване по проекти. Двете общини имат създадено общо Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене” по Стратегията за Водено от общините местно развитие. Тема на разговора бе също и начина по който е решено водоснабдяването на селата от двете общини, както и други текущи проблеми, които трябва да намерят своето разрешаване.