Вити стъпала водят към Змийския град твърди проф. Бойко Рангелов

Змийския град край село Сърница в община Минерални бани има експертна оценка от проф. Ана Радунчева и доц. Стефка Иванова от Националния археологически институт към БАН, в какво са категорични те, обясни проф. Бойко Рангелов от Минно-геоложкия университет в София.

След откриването на този феномен и след тяхната експертиза, категоричната им позиция е, че става дума за изключително древно по своята възраст светилище. На кого е принадлежало то, какви са били неговите цели и защо е построено там, вероятно никога няма да узнаем, но това не пречи да има хипотези за него и онова, с което се сблъскваме. Ще се опитам да обясня това, защото има различни хипотези – първата че е на 8 000 години, има и друга, която твърди че тук става въпрос за 20 000 години, а има и такива, в които се говори, че има следи от атлантите. Всъщност, кога беше открито това място, защото то е важен момент в процедурата и защо чак през 2016 години Тук роля играе случайността, а както знаем случайности няма. Всъщност, то става видимо когато човек се отдалечи на известно разстояние. И това се случи благодарение на съвременните технологии. Погледнато отгоре, малко по-отвисоко тогава се вижда мащабността на това светилище и тогава то изпъква като такова. Иначе с времето то е обрасло със всякакви храсталаци и дървета и не личи, когато ти си близо до него. Вижда се отгоре, защото то е много мащабен монумент. Той е огромен по своите размери, поради което веднага вниманието беше привлечено от това кой, кога и как може да направи такова нещо. Следователно, след това се стигна и до датировката му. Оказа се, че той е връстник на другите небезизвестни каменни монументи и мегалити в Родопите, плюс нишите които са много разпространени в Източните Родопи. Поради това, след като беше почистено, поне малко за да може да се види дали това е естествено образование или е работено от хора, се оказа, че там има изсечени много ясни стъпала. Стъпала, които не се образуват по природен път, не са естетствени образования, а са направени от човешка ръка. И те са под формата на една спирала, която се издига все по-нагоре и по-нагоре и стига до върха и натам няма накъде, освен към небесата. Това е символиката на всяка подобна структура, която е била изградена в древността, каза още проф. Бойко Рангелов.