Изчезнала преди 60 години птица откриха в Стамболово

Един екземпляр от редкия вид птица стрепет, който се счита за изчезнал като гнездящ в България, е регистриран на 9 декември в пасище, попадащо на територията на община Стамболово, Хасковска област, съощанват от БЗДП. Птицата е открита и фотографирана от ветеринарния лекар Георги Георгиев, който е член на Българското дружество за защита на птиците . Мястото е посетено повторно от екип на БДЗП и “По-диви Родопи“ и присъствието ѝ в района е документирано отново.