Ще монтират нови спирателни кранове на ВиК в Караманци и Сусам

Община Минерални бани извършва пазарно проучване за установяване на пазарни цени на стойност по проект „Рехабилитация на водопроводната мрежа в община Минерални бани” за обектите Караманци и Сусам.

Предвижда се поставянето на нови спирателни кранове с цел при необходимост да се изолират сравнително къси участъци от мрежата и да се осигури равномерно преразпределение на водните количества при променен режим на водоползване. Предвидени са спирателни кранове на всички отклонения от главната водопроводна мрежа и при свързване със съществуващите водопроводи с отклонения с дължина 10 м и укрепване на спирателната арматура на ниво улична нивелета. За осигуряване на пожарната безопасност в населеното място се предвиждат пожарни хидранти.