Екрем Зейнур оттегли оставката си като председател на ОбС

Второто редовно заседание на Общинския съвет в Минерални бани приключи за по-малко от три минути. Това стана след като председателят на Общинския съвет Екрем Зейнур оттегли трите докладни записки от дневния ред на заседанието.

Трите докладни бяха внесени от Екрем Зейнур и касаеха освобождаване на председателя на Общинския съвет, избор на председател на местния парламент и избор на щатен зам. председател на Общинския съвет. В дневния ред на предишното извънредно заседание на местния парламент в началото на седмицата присъстваха почти същите проекти за решения, но то не се проведе поради липса на кворум.