Реконструкция на улици в 5 села от община Стамболово

Предстои реконструкция на улици в селата Стамболово, Войводенец, Долно Черковище, Рабово и Поповец. Ремонтите ще са с европейско финансиране, като Сдружение „Местна инициативна група Стамболово- Кърджали 54“ и общината вече подписаха административен договор с Държавен фонд „Земеделие“.

Дължината на улиците, които ще бъдат рехабилитирани в 5-те селища, варира от 97 до 157 м. Предвидена е и подмяна на бордюрите, поставяне на пътни знаци и хоризонтална маркировка. Тези мерки се очаква да осигурят условия за безопасност на движението и добро отводняване на уличната мрежа. Общата стойност на одобрените за финансиране разходи е 301 630 лв.