Нова яслена група създават в община Асеновград

Община Асеновград създава нова яслена група и фотоволтаична централа в ДГ „Асенова крепост“ в града. Средствата са осигурени чрез европейско финансиране – този път, по процедура „Модернизация на образователната среда“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. Така ще се открият още 23 бр. места за малчуганите, а родителите им ще имат възможност спокойно да се върнат на работа.

През последните няколко години постъпилите заявления в яслената група там са два пъти повече от възможностите за прием. Новата ясла ще бъде обособена в помещения, които назад във времето са били ползвани за пералните, като ще бъде построено цяло ново крило за целта. Фотоволтаичният парк пък ще задоволява енергийните нужди на детската градина, а освободените средства ще бъдат насочени в подобряване на комфорта и заниманията на децата.

В Минерални бани предстои първо заседание на Общинския съвет

Първото заседание на новоизбрания Общински съвет в Минерални бани ще се проведе на 6 ноември от 11,00 часа. То е свикано от областния управител на Хасковска област Гинка Райчева и ще започне с приветствие от нейна страна.

Председателят на Общинската избирателна комисия Антон Вълчев ще води процедурата по клетвата на новия-стар кмет на общината Мюмюн Искендер, общинските съветници и кметове на населени места.

Областният управител Гинка Райчева ще връчи атрибутите на властта на новоизбрания кмет Мюмюн Искендер, след което кметовете на населени места и общинските съветници ще получат своите удостоверения.

Първото заседание на новия Общински съвет в Минерални бани ще открие най-възрастният общински съветник Ахмет Юнлюсой. Точка първа и единствена на първото заседание ще бъде избор на председател на Общинския съвет.