Николай Димитров се срещна с жителите на град Обзор

Николай Димитров се срещна с жителите на град Обзор, за да  представи своята визия и новите планове на община Несебър за развитие на населеното място,  заложени за следващия мандат.э

„Списъкът с дейностите, реализирани в Обзор в отчетния период 2019 -2023, е дълъг и включва както проекти с принос за по-чиста околна среда, така и множество подобрения в образователната, парковата, уличната,  спортната и  ВиК инфраструктура.“ –каза г-н Димитров при отчета на извършеното в изминалия мандат. „Инвестираме във всички съставни селища и се стараем да подобряваме и надграждаме  имиджа, който   община Несебър, благодарение на вашия труд, предприемчивост и амбиции, постигна. Разпределяме общинските средства за развитие на населените места пропорционално, като отчитаме   важността на проектите, в които инвестираме, и въздействието им върху общността.“- обясни Николай Димитров.

Община Несебър започна разработването на  плана за регулация на жилищна зона „Южен плаж – гр. Обзор“.  Той  е разделен на четири етапа и с него ще се урегулират имоти за жилищно строителство и обществено обслужване, ще се оформят  улици и прилежащи тротоарни пространства, озеленяване и паркови зони. След влизането му в сила, градът  ще удвои територията си. За първия етап вече  има одобрено заданието по чл. 125 от ЗУТ и решение на Общински съвет за разработването му. „След приключване на процедурите и началото на реализация на инвестиционните намерения  се очаква постигне на  растеж в местната икономика чрез ръст на преките инвестиции в строителство, раздвижване на пазара на труда и разкриване на нови работни места,  значително увеличение на обема в търсенето и предлагането на стоки и услуги в общността.“ – коментира г-н Димитров и допълни „Извършваме и предроектни проучвания за рибарско пристанище, осигуряващо дейността на  най-стария  поминък в Обзор – риболова. Пристанът, изпълняващ и функциите на брегоукрепително съоръжение, ще осигури   място за домуване на около 60 лодки. Към него предвиждаме   обособяване на пункт за първична обработка на риба.“

„Обзор е сред най-популярните дестинации за летен туризъм в България  и ще продължи да се развива, защото  заедно ще работим за бъдещето на града и на хората“ – каза Николай Димитров.