Ардино със специална награда за младежки проект

Проектът на Община Ардино „Да задържим младите хора в общината“ с мотото „Ръка за ръка за Ардино“ спечели специална награда в първото издание на Националния младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“, съобщиха от пресцентъра на Общинската администрация.

Инициативата бе на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и се организира по повод 12 октомври – Денят на българската община и местното самоуправление. Целта бе да насърчи активното включване в обществения живот на местно ниво на младите хора и да им даде възможност да придобият реален практически опит за прилагане на механизмите на местното самоуправление. Проектът на община Ардино е впечатлил журито с идеята да привлече младите хора и да работи в тесен диалог с тях. Кметът инж. Изет Шабан и председателят на Общинският съвет Сезгин Байрям не само лично се ангажираха с популяризирането на инициативата сред младите хора, но и проведоха поредица от дискусии и разговори с тях и на практика заедно започнаха работа по изготвянето на стратегия за младите хора в община Ардино.