Децата от Ардино са отговорни към природата и гората

Освен, че са талантливи, умни и емоционални, децата на ЦПЛР-ОДК Ардино са и отговорни към природата, и в частност гората, която е навсякъде около нас. Децата ни са ангажирани с нейните проблеми, стремят се да се грижат и да я поддържат млада и здрава.

При всяка възможност децата активно участват в мероприятия, свързани със залесяване, почистване и опазване на горските терени. Трудът и усилията на малките пазители на гората не остава незабелязан. Южноцентралното държавно предприятие към град Смолян, възнагради посещаващите ЦПЛР-ОДК деца, като им подари книги и пособия за училище. Рисунките на Алтан и Семих намериха своето място върху рекламни материали, които ще бъдат разпространявани чрез Оперативна програма “Околна среда/ 2014-2020“ съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Благодарим на децата за тяхната инициативност, готовност и отговорност и на Южноцентралното държавно предприятие към град Смолян, затова че мотивират децата!