В мрежите задават въпроса “Защо Чирпан е толкова мръсен?”

Все повече чирпанлии задават въпроса “Защо градът ни е толкова мръсен?” в социалните мрежи. Коментарите са най-разнообразни, но преобладаващата част са безхаберието и неглижирането на проблема от тези, които трябва да се погрижат за това, Чирпан да бъде един добре подреден и красив град.

Някои от тях сравняват града си със съседния Първомай и констатират огромно изоставане. Други стигат до крайности, искайки градът да се премести в област Пловдив, където ще има по-добри шансове за развитие. На фона на предстоящите местни избори това означава една нестабилна позиция отстрана на кмета Ивайло Крачолов, който още преди няколко месеца заяви, че ще се кандидатира за втори мандат като кмет на Чирпан. Въпросът тук е, ще успее ли Чирпан да излъчи фигура, която знае как и може да поведе града в правилната посока.

Откриват обновена детска градина в община Тунджа

На 14 септември 2023 г. от 10,30 ч. официално ще бъде открита обновената сграда на Детска група „Люляче“ с. Крумово, която е част от Детска градина „Кольо Тенев“. Сградата е обновена по проект “Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура с местно значение“, финансиран чрез МИГ – Тунджа по Програмата за развитие на селските райони по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“.

По проекта е извършен основен ремонт на детската градина в с. Крумово, който включва полагане на топлоизолация по фасадата и таванската плоча на сградата, подмяна на външната и вътрешна дограма, премахване на настилка в мокрите помещения, частично изкърпване и подмяна на някои облицовки. Съществуващата базалтова настилка е заменена с настилка от шлайфан бетон. Подменена е вътрешната и външна водопроводна и канализационна инсталация, дренажна система, олуци и водосточни тръби. Общата стойност на ремонта е 178 014 лв., от тях 58 500 лв. са общински средства за дофинансиране на инфлационните процеси. През новата 2023 – 2024 учебна година в Детска група „Люляче“ ще се обучават 24 деца.

Извадиха от регистъра вековно дърво в Стамболово заради мълния

Паднала мълния е поразила напълно вековно дърво от вида благун, намиращо се в землището на село Стамболово. Поради тази причина, съгласно Закона за биологичното разнообразие, то се заличава от Държавния регистър на защитените природни обекти. Това гласи заповед на Министерството на околната среда и водите. Благунът е бил обявен за вековен през 1982 г.

Заради невъзстановимо увреждане от държавния регистър се заличава и секвоя, която се намира в землището на Ивайловград, в местността „Колибар чешма“. Рядко срещаната у нас секвоя фигурира в списъка на вековните дървета от 1974 г., съставен от тогавашното Министерство на горите и опазване на природната среда.

Предстои обществено обсъждане на проект в Община Минерални бани

Обществено обсъждане на проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2021-2027 г. ще се проведе в община Минерални бани. Проектът е на СНЦ Местна инициативна група “Общини Минерални бани и Черноочене”. Обсъждането ще се проведе от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Минерални бани.

Дейностите са част от изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене“, във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-91/24.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г. Проектът на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2021-2027 г. на СНЦ МИГ „Общини Минерални бани и Черноочене“ е на разположение на всички заинтересовани страни в офиса на СНЦ МИГ „Общини Минерални бани и Черноочене“, с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3.

Хората: Останахме само ние, костенурките и боклуците на плажа

Туристите си заминаха. Останахме само ние, водните костенурки и боклуците на плажа. Държавата е длъжна да помогне. Дали е виновна или не – въпросът е спорен. Това заяви Иян Тунджев – управител на бар на плажа в комплекс „Нестинарка“.

Той обясни, че щетите се делят на директни – загуби от щетите по материалната база като чадъри, шезлонги, барбарони, маси, столове – и индиректни. „Индиректните загуби са от това, че пропуснахме една силна седмица – последната седмица на официалния празник 6 септември и традиционния рибен фест в Царево. Това е важно перо за нашите приходи. Чудим се дали няма да загубим и доверието на туристите в района“, каза Тунджев.

Възстановени са много рушащи се параклиси в община Минерални бани

Възстановени са много от рушащите се параклиси в община Минерални бани. Най-много параклиси има в землищата на селата Сърница и Сусам. Аз съм за това, хората да вярват, независимо каква религия изповядват, защото това е по-добрият вариант от това да са атеисти и безверници, сподели кметът на общината Мюмюн Искендер.

Правим каквото можем за храмовете и джамиите в общината. Там където има необходимост от належащи ремонти, те се поемат от общината, добави още кметът. Всяка година те получават безплатни дърва за отопление, след решение на Общинския съвет. А ето как изглеждаха параклисите в общината преди малко повече от 10 години.

Шишеядът в Асеновград набира популярност

„Шишеядът“ в Асеновград продължава да набира популярност. Общинското ръководство изказва благодарности на всички, които ползват съоръжението и участват в опазването на околната среда. И отправя апел към хората: преди да изхвърлят шишетата си в „Шишеяда“ да ги смачкат (пресоват) и да отстранят капачката.

Целта е да се ползва максимално рационално пълният обем на инсталацията. Капачките пък са от различен от бутилките материал, което допълнително усложнява обработката на събраното количество. Затова за тях е поставено метално зелено сърце – в непосредствена близост до „Шишеяда“. Периодично служители от отдел „Екология“ към община Асеновград почистват двете съоръжения, като предават събраните материали на съответните пунктове за рециклиране.

Улица в Казанлък остава затворена до вторник

До вторник, 12.09.2023 г. остава в сила въведената временна организация на участъци за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства със затваряне на пътните платна по ул.„19-ти февруари“в  Казанлък, в зависимост от етапа на строително-монтажните дейности по ВиК мрежата както следва:

– В участъка от кръстовището с ул. „Генерал Радецки“ до кръстовището с ул. „Княз Мирски“. Остава в сила въведеният временен режим на движение на ППС по обходните улици: ул. „Генерал Редецки“, ул. „Емануил Манолов“ към съществуващата улична мрежа в града. Промените се налагат във връзка с изпълнението на проект на „ВиК“ ЕООД – Стара Загора по реконструкция  на водопроводната и канализационна мрежа на Казанлък и ще важат от 08,00 часа до 17,00 часа до 12.09.2023г., вторник, включително. 

Общинската избирателна комисия в Минерални бани с първо заседание

Общинската избирателна комисия в Минерални бани провежда днес от 11,00 часа своето първо заседание. То ще се проведе в заседателната зала на Общинския съвет.

За председател на ОИК – Минерални бани е назначен Антон Вълчев, зам.-председатели са Николай Христов, Петър Андреев, Найден Ангелов и Димитрия Милкова, секретар е Милена Петкова, а членове са Мария Калинова, Елица Хърсева, Васил Лазов, Мария Христова и Смиляна Ташева.

Ще бъде ли включен Несебър в списъка на обекти в риск на ЮНЕСКО

„Предложението е Несебър да бъде включен в списъка на обекти в риск на ЮНЕСКО на предстоящото събрание на организацията. Нашата задача е българската делегация да се опита да промени това намерение“. Тези разяснения направи заместник-министърът на културата арх. Чавдар Георгиев.

Старият град там отново е обект на наблюдение от страна на специализирана комисия на ЮНЕСКО. Автентичността му е в опасност и е възможно статутът му да бъде променен. „Статутът на обект в риск означава, че проверките на организацията ще бъдат ежегодни и ще се изработи план за възстановяване с ясни и точни ангажименти, които държавата ще трябва да изпълнява“. Вече 13 години мисии на ЮНЕСКО осъществяват посещения и излизат с препоръки за съхранение. Голяма част от тези изисквания са изпълнени, отбеляза  заместник-министърът. „В действащото законодателство и в режимите за опазване няма изрична забрана за ново строителство, но допустимите намеси са свързани основно с възстановяване, ремонт, консервация и реставрация на съществуващите сгради. Всякакви други инвестиционни намерения са предмет на съгласувателни процедури“. И към момента има действащи режими и правила за опазване, но все още няма действащ режим за управление- т.нар. мениджмънт план, подчерта заместник-министърът. „А той има финасово-икономически аспект. Когато се създаде такъв план, там вече ще има механизми, по които да може да се финасират проекти за реставрация и консервация. Вярвам, че тогава и местните жители биха припознали много по-сериозно ценността и ползите“. 

Вече са преприети мерки по отношение на съществуващи сгради, които не са съгласувани със Закона за културното наследство, обясни Георгиев. И общината, и министерството на културата имат разписани документи по отношение на опазването на културното наследство, посочи той.