Днес приеха бюджета на община Минерални бани за 2023 година

Днес на редовно заседание на Общинския съвет приеха бюджета на община Минерални бани. Заседанието започна в 14,00 часа в заседателната зала на Общинския съвет, като в дневния ред първоначално бяха включени общо 19 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на местния парламент Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени още 10 нови.

Бюджетът на община Минерални бани е 11 479 991 лева, като приходите с държавен характер възлизат на 5 140 189 лева. Същата е и сумата на разходите за държавна дейност. Сред по-важните проекти за решения бяха още приемане бюджетите на кметствата в общината и докладна за финансиране на капиталовите разходи на общината за 2023 г. Вносител на трите докладни бе кмета на общината Мюмюн Искендер. Общинските съветници приеха и промени в Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред в общината, както и промени в Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини. Те се произнесоха и относно прилагане на чл.69, ал.1 и ал.3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за формиране на паралелки под минималния норматив за учебната 2023/2024 г. Разгледан бе и проект за решение относно заплащане на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности. Прието бе и решение за преразпределение на преходен остатък към 31.12.2023г. и приемане на план-сметка за дейност “Чистота” за 2023 г., както и план-график за обслужване на просрочени задължения за 2023 г.

В Банско учебната година започва в напълно подготвена база

Непосредствено преди началото на новата учебна година, кметът на община Банско Иван Кадев и заместниците му Стойчо Баненски и Сашка Въчкова посетиха общинските училища. СУ “Неофит Рилски“ и НУ “Св. Паисий Хилендарски“ в гр. Банско, ОУ “Св. Климент Охридски“ в гр. Добринище и ОУ “Св.св. Кирил и Методий“ в с. Места са напълно подготвени да посрещнат на 15 септември децата в приветлива, подновена и безопасна среда.

Кметът Иван Кадев подчерта в разговорите си с ръководствата и персонала на учебните заведения, че училищата в община Банско винаги са били в центъра на общественото внимание и са обект на особени грижи и отношение от страна на общинското ръководство. Това е така, защото имаме изострена чувствителност към образованието на децата ни и го определяме като една от най-големите обществени и човешки ценности, като наш дълг и отговорност, посочи той и изказа благодарност за усилията на директорите за подготовката за новата учебна година.