Извадиха от регистъра вековно дърво в Стамболово заради мълния

Паднала мълния е поразила напълно вековно дърво от вида благун, намиращо се в землището на село Стамболово. Поради тази причина, съгласно Закона за биологичното разнообразие, то се заличава от Държавния регистър на защитените природни обекти. Това гласи заповед на Министерството на околната среда и водите. Благунът е бил обявен за вековен през 1982 г.

Заради невъзстановимо увреждане от държавния регистър се заличава и секвоя, която се намира в землището на Ивайловград, в местността „Колибар чешма“. Рядко срещаната у нас секвоя фигурира в списъка на вековните дървета от 1974 г., съставен от тогавашното Министерство на горите и опазване на природната среда.