Ще бъде ли включен Несебър в списъка на обекти в риск на ЮНЕСКО

„Предложението е Несебър да бъде включен в списъка на обекти в риск на ЮНЕСКО на предстоящото събрание на организацията. Нашата задача е българската делегация да се опита да промени това намерение“. Тези разяснения направи заместник-министърът на културата арх. Чавдар Георгиев.

Старият град там отново е обект на наблюдение от страна на специализирана комисия на ЮНЕСКО. Автентичността му е в опасност и е възможно статутът му да бъде променен. „Статутът на обект в риск означава, че проверките на организацията ще бъдат ежегодни и ще се изработи план за възстановяване с ясни и точни ангажименти, които държавата ще трябва да изпълнява“. Вече 13 години мисии на ЮНЕСКО осъществяват посещения и излизат с препоръки за съхранение. Голяма част от тези изисквания са изпълнени, отбеляза  заместник-министърът. „В действащото законодателство и в режимите за опазване няма изрична забрана за ново строителство, но допустимите намеси са свързани основно с възстановяване, ремонт, консервация и реставрация на съществуващите сгради. Всякакви други инвестиционни намерения са предмет на съгласувателни процедури“. И към момента има действащи режими и правила за опазване, но все още няма действащ режим за управление- т.нар. мениджмънт план, подчерта заместник-министърът. „А той има финасово-икономически аспект. Когато се създаде такъв план, там вече ще има механизми, по които да може да се финасират проекти за реставрация и консервация. Вярвам, че тогава и местните жители биха припознали много по-сериозно ценността и ползите“. 

Вече са преприети мерки по отношение на съществуващи сгради, които не са съгласувани със Закона за културното наследство, обясни Георгиев. И общината, и министерството на културата имат разписани документи по отношение на опазването на културното наследство, посочи той.