Община Созопол ще строи Медицински център

Община Созопол подписа договор с Медицински център за учредяване възмездно право на строеж в имот в местността Мисаря, информират от Общината. Там ще бъде изграден медицински център за нуждите на населението.

Обектът има за цел да осигури по-добри условия за целогодишно медицинско обслужване на населението. Проектът предвижда изграждане на четириетажна сграда с прилежащ паркинг и ще помещава кабинети за общопрактикуващи лекари и образна диагностика, педиатричен, кардиологичен, ортопедичен, гинекологичен и други кабинети, зала за провеждане на хемодиализа, както и стационар за наблюдение и лечение до 24 часа. След Решение на Общински съвет по внесена докладна-записка от кмета бе проведен публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж на общинския Медицински център.  Община Созопол ще притежава собственост не по-малко от 388,69 кв.м. от общата застроена площ.