Община Созопол ще строи Медицински център

Община Созопол подписа договор с Медицински център за учредяване възмездно право на строеж в имот в местността Мисаря, информират от Общината. Там ще бъде изграден медицински център за нуждите на населението.

Обектът има за цел да осигури по-добри условия за целогодишно медицинско обслужване на населението. Проектът предвижда изграждане на четириетажна сграда с прилежащ паркинг и ще помещава кабинети за общопрактикуващи лекари и образна диагностика, педиатричен, кардиологичен, ортопедичен, гинекологичен и други кабинети, зала за провеждане на хемодиализа, както и стационар за наблюдение и лечение до 24 часа. След Решение на Общински съвет по внесена докладна-записка от кмета бе проведен публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж на общинския Медицински център.  Община Созопол ще притежава собственост не по-малко от 388,69 кв.м. от общата застроена площ.

Откриха наднормено съдържание на уран във водата в Сърница

Ограничава се ползването на вода за пиене и готвене от мрежата на ВиК в село Сърница, община Минерални бани, заради наднормено съдържание на естествен урани обща алфа – активност. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Хасково.

Установените чрез изпитване в лаборатория отклоненияпри урана са 36,1 микрограма на литър при норма 30,0 микрограма. Общата алфа-активност е показала стойност 1,096 бекерела на литър при при контролно ниво 0,1 бекерела. На водния оператор е връчено съответното предписание, като следва водоснабдителното дружество да организира осигуряването и доставянето на вода за питейни нужди на населението с цистерни (водоноски), както и да се информират жителите, се казва още в съобщението. Водата в Сърница вече веднъж бе забранена за питейни нуждина 15 декември миналата година също заради наднормени уран и алфа-активност, но на пети април тази година показателите вече бяха в норма и ползването на водата бе възстановено.