Община Чирпан получи регистрация като земеделски производител

Община Чирпан получи регистрация като земеделски производител. Всъщност сме първия регистриран земеделски производител – Община. И първата Община, която произвежда собствена продукция за децата в детска млечна кухня, в детска ясла и в детските градини.

 Може би сме и първите, които не очакват от регистрацията субсидии, а право да продължат да хранят с екологично чиста собствена продукция децата от общината. Вчера, при посещението на Министъра на земеделието Кирил Вътев в Троянския манастир, го запознах със странното изискване да сме земеделски производител, за да произвеждаме продукция върху собствени земи, със собствени сили и да ги предоставяме в собствените детски заведения. Но нормативните изисквания са за това да бъдат спазвани. И регистрирани пчелари сме. Важното е, че според анализ на РЗИ в последните години затлъстяването на децата от общината рязко се снижава и сме с три пъти по-нисък брой затлъстели ученици в общината в сравнение с областта. И това е резултат от целенасочените усилия за въвеждане на здравословно хранене сред децата и учениците и развития масов спорт. Относителният дял на заболелите от захарен диабет ученици в общината също е три пъти по нисък от този в област Ловеч. Показателите за ръст и тегло на учениците в общината са по-добри от тези в съседни общини. И това дава смисъл на всичко.