Община Стамболово подписа партньорско споразумение

В община Стамболово се подписа партньорско споразумение между Община Стамболово – представлявана от Аднан Йълдъз, Съюз за възстановяване и развитие гр. Хасково – представляван от Иванка Душкова, Каймакамство Люлебургаз – представлявано от Салих Юдже и Община Ахметбей – представлявана от Мустафа Алтънташ, участващи в идея за проект  по Териториалната стратегия на Програма INTERREG VI-A ИПП България Турция 2021-2027 г.

С подписването му партньорите се ангажират да участват в изпълнението на проекта, озаглавен „Тouraccess“. Проведе се ползотворен и детайлен разговор за заложените в проектното предложение инфраструктурни дейности и провеждането на рекламни кампании за подобряване на информираността сред заинтересованите страни от двете страни на границата, обхващаща ключовите обекти, включени в трансграничните маршрути. Представителите на институциите обсъдиха възможностите за реализация на бъдещи съвместни културни събития и работа по проекти. След като Съветът за управление прегледа и одобри подадената проектна концесия, която трябва да  допринася за постигането на Стратегическа цел 1 на Териториалната стратегия, партньорите ще могат да участват в следващия етап на кандидатстване като подадат пълни проектни предложения.

Пускат два кладенеца за водоснабдяване на община Минерални бани

От ВиК – Хасково възнамеряват да ползват два съществуващи тръбни кладенеца на помпена станция „Щъркелите“ за водоснабдяване на селата Минерални бани и Татарево, става ясно от уведомление за инвестиционно предложение до директора на РИОСВ.

Двата кладенеца са изградени през 1988 г. от Редки метали – Хасково. До 2009 г. те са били включени за водоснабдяване на Минерални бани и Татарево. След това са изключени и двете села се водоснабдяват от водоизточниците на помпена станция „Ябълково“, се казва в уведомлението. През 2013 г. е издадено разрешително за водовземане от двата кладенеца на помпена станция „Щъркелите“. Поради изтичане срока на действие на разрешителното е необходимо издаване на ново, настояват от ВиК. Междувременно е извършена рехабилитация на напорен водопровод от ПС „Щъркелите“ до Минерални бани и Татарево. Изградена е пречиствателна станция за питейни води и предстои нейното въвеждане в експлоатация, след издаване на въпросното разрешително за кладенците. Предстои двата тръбни кладенеца на ПС „Щъркелите“ да бъдат включени отново в експлоатация. Те са с дълбочина по 120 метра всеки.