Публично обсъждане на проекта за бюджет в Минерални бани

Публично обсъждане на проекта за бюджет проведоха в община Минерални бани. Обсъждането се състоя от09,00 часа на 17-ти август т.г. в голямата зала на общината. То се проведе на основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси при следния дневен ред. Най-напред бе представен проекта за общински бюджет за 2023 г. Присъстващите от местната общност изказаха становища, мнения и предложения. Изготвен бе протокол, който е неразделна част от проекта за бюджет при предоставянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет.