Детските градини в Стамболово със соларни системи за топла вода

Соларни системи за топла вода ще бъдат монтирани на детските градини в община Стамболово. За целта е обявена обществена поръчка. Модернизацията касае 5 сгради на детска градина „Звездичка“ в община Стамболово – в селата Пчелари, Лясковец, Силен, Голям извор и Жълти бряг.

Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проект „Преход към климатично устойчиви общности“, по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Прогнозната стойност е 90 644 лева без ДДС. Фирмите могат да подават оферти за участие до 13 септември 2023 г.

ЦИК назначи Общинската избирателна комисия в Минерални бани

Централната избирателна комисия назначи Общинската избирателна комисия в Минерални бани за местните избори на 29 октомври. Тя встъпва в правомощията си на 9 септември.

За председател на ОИК – Минерални бани е назначен Антон Вълчев, зам.-председатели са Николай Христов, Петър Андреев, Найден Ангелов и Димитрия Милкова, секретар е Милена Петкова, а членове са Мария Калинова, Елица Хърсева, Васил Лазов, Мария Христова и Смиляна Ташева.

Паднал от тротинетка с опасност за живота в Казанлък

На 29.08.2023г., в 19:23ч., на тел.112 е получено съобщение за паднал от тротинетка мъж на улица в гр.Казанлък. Установена е самоличността на мъжа , който е на 32 год. Той е настанен в болнично заведение, с опасност за живота. 

Не е тестван за употреба на алкохол с техническо средство, взета му е кръвна проба за анализ. Изясняват се причините за инцидента. Образувано е досъдебно производство по чл.343, ал.1,б.,б от НК.

Община Асеновград домакин на детски футболен турнир

Асеновград отново ще е домакин на детския футболен турнир за Купа „Краси Костов“. Организатор на събитието е и ФК „Шипка Старс“, с подкрепата на общината, която осигурява частично наградния фонд, и в партньорство с бизнеса.

За I място тази година се очаква да се борят 58 отбора (или около 800 деца) в различни възрастови групи от цялата страна. Турнирът ще се проведе от 1-ви до 3-ти септември на стадион „Шипка“ в Асеновград. Официалното откриване ще е на 02.09.23 г. (събота) от 09:00 ч.

Минерални бани спечели проект за сценични костюми на читалищата

Община Минерални бани спечели проект “Осигуряване на необходимото сценично облекло за нуждите на читалищата на територията на община Минерални бани”. Проектът е финансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони “Европа инвестира в селските райони”.

Основната цел на проекта е възстановяване, популяризиране и подобряване на нематериалното културно наследство в община Минерални бани чрез проектиране и ушиване на сценично облекло – народни носии с цел съхранение на културните традиции на местното население. Общата стойност на проекта е 50 240 лева, като европейското съфинансиране е 45 216 лева, а националното съфинансиране възлиза на 5 024 лева. Проектът стартира на 15 август т.г. и ще приключи на 30 юни 2025 година.

Проектът е по Мярка 7,6 “Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Несебър влиза в списък на световни паметници в опасност

През септември в Рияд, Саудитска Арабия, ще се състои 45-тата сесия на     Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО. Тогава ще бъде гласувано прeдложеното от Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО проекто-решение  за  вписване на Несебър в Списъка на световното наследство в опасност.

През юли 2023 г. на сайта на ЮНЕСКО беше публикуван Доклад от реактивен мониторинг на Центъра за световно наследство/ИКОМОС/ на световната културна ценност „Старинен град Несебър“, проведен в периода 16-20 януари 2023 г.  Докладът предлага Старинен град Несебър да бъде вписан в Списъка на световното наследство в опасност. Мярката е във връзка с  непредприети от държавата препоръки за опазване на автентичния облик на Несебър, записани в  предходни мониторингови доклади. Абсурдна е препоръката за преместване на  пристанищния терминал в Несебър и съоръженията на Марина Несебър извън полуострова, след   съставяне на дългосрочен план за осъществяването на това намерение. Тази препоръка бе счетена за неприемлива, защото пристанището с Морската гара е носител на традиционна за Несебър функция и съществува още преди вписване на Старинен град Несебър в Списъка на световното наследство през 1983 г. Поради това не следва да се изисква неговото преместване.  Дирекция „Морска администрация – Бургас“  също възразява „срещу дадената препоръка за преместване на Пристанищния терминал и съоръженията на Марина Несебър извън полуострова“, още повече, че пристанищата в града са вековен източник на поминък за местната общност и са част от историята на полуострова. Преместването на пристанищата би нарушило живота на местното население и хилядолетната му връзка с морето.

Един от най-важните въпроси, повдигнати в Доклада от реактивния мониторинг (2023), е липсата на приет и действащ План за опазване и управление на „Старинен град Несебър“ като град световно  наследство. Такъв план беше иницииран от Община Несебър и беше разработен от Националния институт за паметниците на културата  под ръководството на проф. Тодор Кръстев през 2011 г. Документът предизвика отрицателни становища от Министерството на финансите през 2014 г., и 2017 г.  Това наложи  Министерството на културата да приеме задание за изработване на План за опазване и управление на Старинен Несебър, който трябва да бъде съгласуван с всички министерства и институции и предоставен в окончателен вариант.

В същото време  докладът на реактивната мисия  не е  взел под внимание множеството проекти, които Община Несебър е реализирала във връзка  с консервацията и реставрацията на средновековните църкви, които са елементи, носещи изключителната световна ценност на Старинен град Несебър. Препоръчано е да се приеме   цялостна програма за стабилизиране, консервация и реставрация на църквата „Христос Пантократор“ и необходимите реставрационни дейности в църквата „Свети Михаил и Свети Гавраил“, като не е отчетено, че  Общината е възложила проекти за тези църкви, които са одобрени от Министерство на културата и очакват финансиране. Те са част от  Концепцията на общината за опазване на културното наследство, изготвена за кандидатстване на „Старинен град Несебър“ по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 година. Междувременно са извършени и редица консервационно-реставрационни дейности по недвижими културни ценности в Старинния град. Предприети   са мерки за укрепване и стабилизиране на ранновизантийските терми, археологическия комплекс край Западната порта и Старата епископия, възстановяване на пода на базиликата „Света Богородица Елеуса“ и на крепостната кула край Южната порта, както и подходящи мерки за социализация на обектите. В доклада  е препоръчано и „Разработване на ефикасни мерки за насърчаване и подпомагане на частните собственици на сгради при поддръжката и консервацията/реставрацията на техните сгради“.  Община Несебър още от 2022 г. е предприела действия за изготвяне на Програмата за подкрепа на частни собственици на НКЦ с цел опазване на възрожденските къщи на „Старинен град Несебър“ и възвръщане на архитектурния силует, на образната и материалната автентичност. Програмата ще включва и финансово стимулиране на собствениците на сгради НКЦ при извършване на дейности, насочени към опазване на културното наследство на Старинен Несебър. Този въпрос бе дискутиран и при срещата на кмета на Община Несебър Николай Димитров   с министъра на културата г-н Кръстев и бе получено уверение, че Министерството  също ще окаже финансова и методическа подкрепа за изготвяне на проекти и за кандидатстване за финансиране по различни програми, включително по ежегодната програма на Министерството на културата „Опазване на недвижимото културно наследство“.

„Несебър запазва статута си  на световна ценност. Мярката за включване на обекти на ЮНЕСКО в Списъка на световното наследство в опасност  цели опазване на културното наследство. В този списък към момента  присъства  историческият център на Виена.  На 45-тата сесия на  Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО в Рияд, заедно с предложението за Несебър, ще бъде разглеждана и Венеция и други исторически, археологически и природни феномена от цял свят. Интересен е случаят с Дубровник, който е бил вписан в този списък в периода 1991 -1998, но е изваден от него след предприемане на определени действия от страна на държавата. Въпреки това очаквам мобилизация на обществото и институциите  на местно и държавно ниво. Убеден съм, че Несебър никога няма да бъде изключен от листа на ЮНЕСКО. Но е важно да осъзнаем, всички ние – граждани и институции на държавно и местно ниво, че най-важната ни  роля е  на пазители на уникална ценност без аналог в човешката култура.“ – коментира кметът на Несебър Николай Димитров.  

Георги Михайлов организира благотворителен концерт в Гълъбово

Кандидатът за кмет на община Гълъбово Георги Михайлов организира благотворителен концерт с участието на оркестър Фолк Палитра в помощ на Ники. Концертът се състоя в Младежки център – Гълъбово от 20,00 часа на 23 август. Идеята е да се съберем колкото се може повече хора и да помогнем на това дете, нека покажем на всички семейства и деца, че не са сами. Заедно сме по-силни, каза Георги Михайлов. Пълният текст на Предизборната програма на кандидата за кмет на община Гълъбово Георги Михайлов можете да видите тук!

Община Созопол ще строи Медицински център

Община Созопол подписа договор с Медицински център за учредяване възмездно право на строеж в имот в местността Мисаря, информират от Общината. Там ще бъде изграден медицински център за нуждите на населението.

Обектът има за цел да осигури по-добри условия за целогодишно медицинско обслужване на населението. Проектът предвижда изграждане на четириетажна сграда с прилежащ паркинг и ще помещава кабинети за общопрактикуващи лекари и образна диагностика, педиатричен, кардиологичен, ортопедичен, гинекологичен и други кабинети, зала за провеждане на хемодиализа, както и стационар за наблюдение и лечение до 24 часа. След Решение на Общински съвет по внесена докладна-записка от кмета бе проведен публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж на общинския Медицински център.  Община Созопол ще притежава собственост не по-малко от 388,69 кв.м. от общата застроена площ.

Откриха наднормено съдържание на уран във водата в Сърница

Ограничава се ползването на вода за пиене и готвене от мрежата на ВиК в село Сърница, община Минерални бани, заради наднормено съдържание на естествен урани обща алфа – активност. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Хасково.

Установените чрез изпитване в лаборатория отклоненияпри урана са 36,1 микрограма на литър при норма 30,0 микрограма. Общата алфа-активност е показала стойност 1,096 бекерела на литър при при контролно ниво 0,1 бекерела. На водния оператор е връчено съответното предписание, като следва водоснабдителното дружество да организира осигуряването и доставянето на вода за питейни нужди на населението с цистерни (водоноски), както и да се информират жителите, се казва още в съобщението. Водата в Сърница вече веднъж бе забранена за питейни нуждина 15 декември миналата година също заради наднормени уран и алфа-активност, но на пети април тази година показателите вече бяха в норма и ползването на водата бе възстановено.

Екологично чисти зеленчуци и плодове хапват в Ардино

Жителите и гостите на Ардино обичат да слагат на трапезата си чисти екологични зеленчуци и плодове. На обновения общински пазар в Ардино всеки ден земеделски производители от района предлагат разнообразни зеленчуци и плодове, домашно приготвено краве масло, прясно мляко, мед, домашно сирене.

Един от тях е 65-годишният Рамадан Али от джебелското село Църквица, който всеки понеделник и петък идва на общинския пазар, за да продава био и органични зеленчуци набрани от собствената му градина. Той предлага червени домати, краставици, пипер, чесън, прясно мляко, домашно краве масло на изгодни цени.