Басейните в село Ягода отговарят на изискванията

Във връзка с настъпващия сезон лято 2023 г. инспектори от РЗИ – Стара Загора извършват съвместно с представители на общинските администрации, проверки на готовността за ползване и обезопасяване на водните обекти (плажни комплекси) за къпане и водни спортни дейности на територията на Област Стара Загора.

Контролът е насочен към установяване съответствието на обектите с изискванията на Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи. Към настоящия момент са извършени проверки на откритите и закрити плувни басейни в община Мъглиж и община Казанлък. На територията на Община Мъглиж функционират два открити басейна: · Открит плувен басейн към хотел „Терма“, с. Ягода · Открит и покрит плувен басейн към хотел „Минерал“, с. Ягода. Проверените плувни басейни на територията на община Мъглиж и община Казанлък отговарят на изискванията на Инструкция № 34 за хигиената на спортните съоръжения и екипировка и на Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.