Контейнери за разделно събиране на отпадъци в Синеморец

От това лято започва разделното събиране на отпадъците, изхвърляни от жителите и гостите на община Царево. Първите контейнери бяха поставени в с. Синеморец. Специалните контейнери ще бъдат разположени на територията на цялата  община.

През изминалата година в община Царево беше внедрена и система за разделно събиране на отпадъците от хотели, заведения и други търговски обекти. Причината е, че природата не може да преработи голяма част от отпадъка, който хората изхвърлят. През летните месеци количеството отпадък се увеличава значително. Затова и боклукът трябва да се събира в отделни контейнери. Ненужните кутии, стъклени, метални и  пластмасови изделия и др. могат да замърсят сериозно природата, но ако бъдат преработени, от тях ще бъдат произведени нови продукти.