Термални процедури ще учат ученици в Минерални бани

Вече четири години учениците в специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“ на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Минерални бани се опитват да докажат, че тази специалност съответства на потребностите на пазара на труда, а завършващите ще имат възможност за успешна реализация.

Училището се стреми да осигури оптимални условия за обучение – стипендии, безплатен превоз, обедно хранене с 50% намаление, медицинско обслужване, възможности за спорт през свободното време. Част от професионалното обучение на учениците се осъществява в специализиран кабинет в училището. Това стимулира младежите, а тяхната заинтересованост и желание за работа карат по-малките възпитаници на школото усърдно да им подражават. Определен брой от часовете и провеждането на производствената практика се провеждат в работна среда. Срещата с реални пациенти запознава младите хора с всички аспекти на истинската работа. Повечето от тях изпълняват ентусиазирано поставените задачи и това се забелязва и от преподавателите, и от пациентите.