Определиха цената за наем на лекарски кабинети в Минерални бани

Общинския съвет в Минерални бани определи на свое заседание базистна цена 2 /два/ лева без ДДС на квадратен метър на месец за помещенията ползвани за здравни услуги.

Съветниците гласуваха за отдаване под наем, без търг или конкурс на общо практикуващите лекапри и лекари по дентална медицина на помещенията за здравни услуги в имоти общинска собственост на територията на община Минерални бани. Кабинетите в Минерални бани са два – лекарски кабинет с площ от 57 кв.м. и стоматологичен кабинет от 34,00 кв.м. В село Сусам лекарските кабинети са с обща площ от 32 кв.м. Лекарски и стоматологичен кабинет с площ съответно от 73 кв.м. и 34 кв.м. ще бъдат отдадени под наем в село Караманци. В село Боян Ботево двата кабинета са съответно с големина 51 и 20 кв.м. Срокът на договорите е за една година, считано от 01.02.2023 г.