Започна реконструкция на ВиК мрежата в Царево

С първа копка и водосвет бе даден старт на строителните дейности за обект „Реконструкция на ВиК мрежата на град Царево“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ „Интегриран воден проект за област Бургас“ Процедура №BG16M1OP002-1.016-0011по приоритетна ос 1 „Изграждане на ВиК инфраструктура“.

Строителните дейности са част от изпълнението на първи етап на „Интегриран воден проект за област Бургас“. Стартът бе даден от кметът на общината инж. Георги Лапчев. На първата копка присъстваха директорът на ВиК – Бургас инж. Ганчо Тенев, Председателят на ОбС Царево – Таня Янчева, заместник кметовете на общината Марин Киров, Георги Стоянов,  Мария Конярова – секретар на община Царево, Веселин Паскалев – ръководил звено ВиК ,,Район Царево“, представители на изпълнителя и на възложителя, журналисти. 3,5 км водопроводна и 2 км. канализационна мрежа, както и нови водопроводи в кв. „Мандра“ в града включват ремонтните дейности. „Допълнителен водоем ще даде сигурност в натоварените летни месеци“, заяви кметът инж. Георги Лапчев. Ремонтните дейности ще продължат през цялото лято, но ще бъдат така организирани, че да не пречат на туристическия сезон. „Ще искаме качество и сигурност от строителя. Желанието ни е да имаме по-качествен продукт“, допълни още кметът. 6 млн.лева е проекта за Царево, като общата стойност на мега проекта за цялата Бургаска област е 460 млн.лева и част от тях са със заем от Световната банка.