Община Казанлък посрещна председатели на общински съвети

Община Казанлък е домакин на втората за тази година регионална среща на секретарите на общини от областите Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол, организирана от Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/.

По време на откриването в Музея на розата Валя Радева, председател на УС на НАСО, подчерта, че идеята на срещата е да се обсъдят важни въпроси и актуални приоритети, да се очертаят посоки за бъдещо единодействие и как членовете на Асоциацията да продължат дейността си по разрешаване на общите за всички проблеми. „Предстои ни година, изпълнена с ангажименти, които са пряко свързани с работата ни като секретари. Сега е моментът да търсим решения, за да улесним работата си, както нашата, така и на администрацията.“ – каза още Радева. Едно от предизвикателствата, които предстоят през настоящата година пред общините е свързано с организационно-техническата подготовка на местните избори през месец октомври. Участниците дискутираха как се приложиха измененията на Изборния кодекс при последното гласуване за парламент и новите моменти, с които практически се сблъскаха общините в работата си,  споделиха решенията, които са открили за справяне с тях. Друга важна тема, която обсъдиха секретарите е правната рамка и нормативната уредба при хипотезата на неприет държавен бюджет за 2023 г., как това се отразява върху работата на администрацията в общините. Членовете на НАСО ще обсъдят и други текущи въпроси в работата си, как заедно да решават сходни проблеми, какви постижения имат и въведени добри практики по места.