Нови лед лампи ще осветяват улиците на Асеновград

Община Асеновград ще подмени уличното осветление в града със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи зам.-кметът по строителството Стоян Димитров. Проектът „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в Асеновград“ е на стойност близо 1,1 млн. лева. Средствата ще бъдат осигурени по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

По проекта ще бъдат подменени 1747 стари натриеви осветителни тела с нови LED такива и други 128 електрически табла за улично осветление, които имат вградени компоненти за системи за управление и мониторинг. В бъдеще ще се използва софтуер, позволяващ обединяване на данните от контролерите, монтирани в таблата, обработка на данните, ръчно и автоматично управление и измерване на работни параметри на системата. Чрез реализацията на проекта ще се подобри качеството на уличното осветление в Асеновград, посочи още Димитров. Ще се намалят годишните разходи за електрическа енергия и емисиите от парникови газове. Целта е да се сведат до минимум пътнотранспортните произшествия и уличната престъпност. Това според Общината ще доведе до повишаване на безопасността при движение, което ще създаде спокойна нощна среда за населението на града.

От администрацията очакват всички 15 общински училища на територията на Асеновград да кандидатстват по процедура „Училищна STEM среда“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. Процедурата за кандидатстване вече е отворена, а общинското ръководство е разяснило на директорите, които трябва да кандидатстват индивидуално, основните параметри и етапи по процедурата. Средствата се предоставят за преустройства на кабинети (ново разпределение и оформяне на пространства, зони и др.), купуване на техника и модерно оборудване (интерактивни дъски, компютри, таблети, технологично обзавеждане, оборудване за кабинети по физика, технологии, инженерство и др.), закупуване на софтуерни продукти. Целта е да се създадат условия в училищата, които да повишат интереса към науката, технологиите, инженерството и математиката.

Община Казанлък посрещна председатели на общински съвети

Община Казанлък е домакин на втората за тази година регионална среща на секретарите на общини от областите Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол, организирана от Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/.

По време на откриването в Музея на розата Валя Радева, председател на УС на НАСО, подчерта, че идеята на срещата е да се обсъдят важни въпроси и актуални приоритети, да се очертаят посоки за бъдещо единодействие и как членовете на Асоциацията да продължат дейността си по разрешаване на общите за всички проблеми. „Предстои ни година, изпълнена с ангажименти, които са пряко свързани с работата ни като секретари. Сега е моментът да търсим решения, за да улесним работата си, както нашата, така и на администрацията.“ – каза още Радева. Едно от предизвикателствата, които предстоят през настоящата година пред общините е свързано с организационно-техническата подготовка на местните избори през месец октомври. Участниците дискутираха как се приложиха измененията на Изборния кодекс при последното гласуване за парламент и новите моменти, с които практически се сблъскаха общините в работата си,  споделиха решенията, които са открили за справяне с тях. Друга важна тема, която обсъдиха секретарите е правната рамка и нормативната уредба при хипотезата на неприет държавен бюджет за 2023 г., как това се отразява върху работата на администрацията в общините. Членовете на НАСО ще обсъдят и други текущи въпроси в работата си, как заедно да решават сходни проблеми, какви постижения имат и въведени добри практики по места.