Сушата започва да притиска община Тунджа

Между 30 и 40 л/кв. м са количествата валежи, паднали през последните две денонощия в община „Тунджа“. Те обаче са крайно недостатъчни, за да компенсират липсата на валежи през есента и зимата, когато за района на Ямбол са отчетени минимални количества дъждове.

Липсата на валежи притеснява и земеделдсите стопани в много части на областта, тъй като посевите забавят вегетативното си равитие. Наблюдава се и рязко снижаване на водните обеми в язовирите, подчерта кметът на община Тунджа Георги Георгиев: „Нивото на водата в нашите язовири също започна да става притеснително и ние вече сме прекратили два договара с наематели по тези причини.“ Трайното засушаванедоведе и до драстичен спад на подпочвените води и това наред с амолтизираната водопреносна мрежа в повечето села е допълнителен проблем. Кметът Георгиев допълни:  „Ако продължи това безводие, ше имаме сериозни проблеми лятото. Налага се ВиК да спущат все по- надолу помпите, но това не винаги е възможно.“ В повечето населени места на общината деретатата и притоците на река Тунджа са почистени и няма опасност от наводнения, допълни Георгиев.