Книга за екзотичните дървета в Странджа представиха в Царево

В изложбената зала на Общински исторически музей – Царево доц. д-р Дико Патронов представи своята най-нова книга – Неместни дървета и храсти – екзоти, залесени в горите на Природен парк “Странджа”.

Тази книга се посвещава на 90-годишнината от началото на организираните залесявания в горите на Странджа. Тя не е насочена само към специализираната аудитория от служители в системата на горите. В нея масовият читател ще намери много интересни факти свързани с интродукцията на неместни дървета и храсти на територията на днешният ПП „Странджа”. Самият автор представи своята поредна „рожба”, чието написване е било тласнато от неуместно съобщения  за открит нов дървесен вид на територията на Парка. Хронологично и точно – с документи и богат снимков материал доц.д-р Дико Патронов разгръща пред читателите поредността на залесяванията, обосновката за това, както и кои видове се адаптират успешно в Странджа и кои ясно показват, че избраните месторастения са крайно неудачни. Представени са с кратки описания и снимки на 23 вида иглолистни дървета и храсти. 19 са представените и залесени широколистни екзоти през годините на територията на природен парк „Странджа”.

Книгата е своеобразна благодарност към всички лесовъди и горски специалисти, отдали младостта, сърцето, а някои и живота си за Българската гора. На представянето на поредното издание на Парка, подкрепено от Югоизточното държавно предприятие в Сливен с директор инж. Димчо Радев, вчера присъстваха инж. Златка Азманова – заместник– директор на ЮИДП – Сливен, директорите на ДГС Царево инж. Николай Вълчанов, инж. Цветомир Генов – ДГС Кости, инж. Калин Николов – ДГС Малко Търново, инж. Димитър Цанев – зам.директор на ДЛС Граматиково, инж. Галин Гакев – директор на ДГС Ново Паничарево, техни заместници и служители на стопанствата на територията на ПП „Странджа”.

Кметът на община Царево – инж. Георги Лапчев, който е лесовъд по професия сподели със сантимент, че неговата дипломна работа при завършването на ЛТУ е била по тема аналогична на книгата на доц.д-р Дико Патронов и именно заради това приветства издаването на книгата. В залата присъстваха действащи и бивши служители от системата на горското ведомство. Директорът на ДПП „Странджа” към Изпълнителната агенция по горите инж. Румяна Цвяткова  модерира вчерашното представяне на най-новото издание на Парка. За да подчертае значимостта на книгата на доц д-р Д.Патронов тя сподели, че дирекцията реши да огранизира събитието именно в Седмицата на гората 2023. Доц. д-р Дико Патронов и един от признатите доайени на горската наука и практика на само в бургаски регион. Той е един от радетелите за създаването на Природен парк „Странжа” преди близо 30 години. Написал е десетки студии, научни съобщения и книги посветени на великата странджанска гора и на спецификата на Странджа планина.