Изложба на чудотворни икони показват в Асеновград

От времето, в което Григорий Бакуриани основава своя манастир, ни делят 940 години. Обителта, която великият доместик създава, е с изключително значение за социално-икономическото, духовно и културно развитие на Асеновград, защото векове наред манастирът и неговият регион преживяват заедно катаклизмите на историята под знака на меча и кръста.

Днес Бачковският манастир е обител с непреходна духовна, историческа, художествена и архитектурна стойност, но хилядите поклонници са привлечени най-вече от неговата чудотворна икона. Това провокира желанието на Исторически музей – Асеновград да отбележи знаменателната годишнина от създаването на Бачковския манастир именно с изложбата „Чудотворните икони и свети мощи на Балканите”. Мобилната фототипна изложба от програмата на Държавния културен институт към министъра на външните работи е реализирана съвместно с Центъра за славяно-византийски изследвания „Проф. Иван Дуйчев“ към СУ „Св. Климент Охридски“. Показани са 24 пана на църкви и манастири, в които се съхраняват чудотворни икони и свети мощи. Историята на всяка обител и на всяка икона се представя в увлекателен разказ за живата вяра в това осезаемо божествено откровение – иконата. От 10-те представени чудотворни икони, 3 са от региона на Асеновград – на Бачковския манастир „Св. Богородица – Влахерниотиса”, на храмовете „Св. Богородица – Благовещение” – Асеновград и „Св. Богородица – Успение”, кв. „Горни Воден“. Изложбата е съпроводена с каталог, който подробно представя нейната концепция. Експозицията бе открита от своите автори от Центъра за славяно-византийски изследвания „Проф. Иван Дуйчев” Александра Трифонова, Аксиния Джурова и Вася Велинова, както и от директора на Държавния културен институт към МВнР Снежана Йовева.