Диана Тенева – победител в Национална класация за дигитални учителски блог решения

Диана Тенева, преподавател по английски език в СУ “Св. Паисий Хилендарски” в Хасково стана двукратен победител в Национална класация за дигитални учителски блог решения. Тя получи награда „Идентичност в образователните практики“  за професионалния ѝ блог като преподавател по английски език „My classroom in a flash” /https://myclassinaflash.wordpress.com/ по време на Третата Национална конференция с международно участие „SMART STEM Образование и иновации“, която се провежда от 13.04. до 15.04.2023 г. в Интер Експо център – гр. София. Конференцията бе открита с видео обръщение от Европейския комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж – Мария Габриел.

Ето и имената на останалите победители  по категории в Третата национална класация дигитални учителски блог решения 2023 в тазгодишната надпревара. Те получиха своите НАГРАДИ на 13-ти Април 2023 г. по време на 3-та Национална конференция SMART STEM Образование и иновации.

Победител в категорията „Учителят личност“ с 691 гласа е г-жа Таня Манолова от ОУ “Христо Смирненски“ гр. Хасково.

Победител в категорията „Общност, култура и символи“ с 597 гласа е г-жа Теодора Нончева от ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“ гр. Стара Загора.

Победител в категорията „Модерна педагогика и дигитализация“ с 348 гласа е г-жа Заприна Глушкова от Средно училище „Никола Вапцаров“ гр. Хаджидимово.

Победител в категорията „Хоризонт в образованието“ с 109 гласа е г-н Добрин Пелтеков от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново.

„Миналогодишната ми награда бе в категорията „Хоризонт в образованието“ за училищния блог „Моят Паисий“ /https://mypaissiy.blogspot.com/, чийто администратор съм, каза Диана Тенева. Изказвам огромна благодарност към EduTechFlag.eu и доц. Милена Крумова. Благодаря за подкрепата на всички мои колеги и ученици от СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Хасково! Заедно можем повече!!! И най-накрая, но на първо място в моето сърце, благодаря на Givko, Angelina и Rossen за безусловната ежедневна любов и подкрепа“, написа Диана Тенева в своя фейсбук профил.

Туристически информационен център ще правят в Минерални бани

Общинският съвет в Минерални бани заседава извънредно от 14,00 часа на 13 април. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 8 докладни записки, но преди началото на заседанието, председателят на местния парламент Мехмед Лятиф предложи да бъде добавена още една.

Сред по-важните от тях бяха решение за кандидатстване пред СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене” по Стратегията за водено от общностите местно развитие, одобрена по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проект „Рехабилитация и модернизация на спортна и детска площадка в УПИ I – 167, кв. 12 по плана на с. Караманци, община Минерални бани”. Съветниците одобриха кандидатстване на Община Минерални бани с проект по Програма за развитие на селските райони за предиода 2014 – 2020 година съгласно – Обява за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене”. По проекта ще бъде изграден Туристически информационен център в общинския център. След останалите проекти за решения бяха предоставяне на парични средства на СУ “Христо Ботев”, с. Караманци, приемане на годишни финансови отчети на читалищата в община Минерални бани за 2022 г. и отпускане на еднократни финансови помощи. Общинските съветници актуализираха годишната програма за 2022 г.