Стратегия за туризъм и развитие приеха в Стамболово

По проект „Партньорството на гражданите с местните власти, предпоставка за прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на публичните политики за устойчиво развитие на територията“, финансиран от програма „Добро управление“ бе разработен Проект на Стратегия за туризъм и устойчиво развитие 2023-2030 г. Проведено е обществено обсъждане на стратегията, в което взеха участие граждани на общината. Те даваха мнения и предложения по проекта на Стратегия за туризъм и устойчиво развитие 2023-2030 г. В резултат от проведеното обществено обсъждане постъпиха коментари,  които не водят до изменение на проекта на Стратегия за туризъм и устойчиво развитие 2023-2030 г.