Деца от Асеновград учат разделно събиране на отпадъци

Oбщина Асеновград, съвместно с „БУЛЕКОПАК“ провеждат поредица от еко инициативи в асеновградски училища. Интересната кампания стартира през изминалия понеделник и ще продължи още днес и утре. Под формата на игри ученици от II, III и IV клас се запознават с видовете отпадъци от опаковки и в кои контейнери да ги изхвърлят.

Децата научават, че в жълтите съдове за смет се поставят хартия, пластмаса и метал. Зеленият контейнер служи за събиране на стъкло, а кафявият – за растителни отпадъци. В някои общини за хартиени и картонени опаковки се ползват и сини съдове. Заниманията се радват на голям интерес, от страна на младите еко активисти. Учениците слушат заинтригувани теоретичната част, а чрез игрите затвърждават наученото, забавлявайки и състезавайки се помежду си. Еко уроците се провеждат от представител на „БУЛЕКОПАК“, съвместно със служители от отдел „Екология и околна среда“ към община Асеновград. Училищата, които се включват в кампанията са ОУ „Петко Каравелов“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Никола Вапцаров“, ОУ „Отец Паисий“ и ОУ „Ангел Кънчев“.

Отличиха 7 деца в конкурс за рисунка в Минерални бани

Общинският кръг на Националния конкурс за детска рисунка “С очите си видях бедата” проведоха в Минерални бани. Експертно жури отличи 7 рисунки, които заминават за областния кръг на конкурса. Отличените са във втора и трета възрастови групи.

На първо място във втора възрастова група от 11 до 13 г. Бе класирана Мелин Ергюн за рисунката “Опустошително земетресение”. Две втори места в същата възрастова група бяха присъдени на Анъл Имам за “Наводнение в квартала” и Мейлин Ахмед за “Пожар в хижата”. Две трети места бяха присъдени на Илайда Мюмюн за “Земетресение – скръб и болка” и на Аднан Наим за рисунката “Голям пожар”.

В трета възрастова група от 14 до 18 години на първо място бе класирана Аси Ергюн за “Спасител герой”, а на второ място остана рисунката на Сечин Мехмедали. Трето място в тази категория не бе присъдено. Всички рисунки са на ученици от СУ “Христо Ботев” в село Караманци.

Община Гълъбово е осъдена да заплати 48 361 лева

Община Гълъбово бе осъдена от Окръжния съд в Стара Загора по делото за РУМ “Сазлийка”. Съдът постанови, че осъжда община Гълъбово, представлявана от кмета Николай Тонев на основание чл.78, ал.3 от Гражданския процесуален кодекс да заплати на дружеството “Новотехпром” ООД с управител Стефан Шоселов сумата от 48 361,80 лв.

Воден от изложените мотиви и на основание чл. 235 от ГКП Окръжният съд в Стара Загора отхвърля като неоснователни исканията, предявени от Община Гълъбово и кмета Николай Тонев срещу “Новотехпром” ООД. Спорът е за РУМ “Сазлийка”, който е собственост на дружеството от Стара Загора. Исканията на Община Гълъбово бяха сградата да бъде премахната за сметка на “Новотехпром” ООД, защото се намирала в поземлен имот на общината. Съдът установи, че сградата е построена законно като Районен универсален магазин с площ от 1 550 кв.м. през 1988 г. Сградата се намира там на законно основание и не подлежи на премахване, не смущава упражняването на правото на собственост на общината върху имота по нетърпим от правно естество начин, поради което и претенцията за осъждането на собственика на сградата да я премахне се явява неоснователно. Ето защо евентуалният иск също следва бъде отхвърлен като неоснователен, постановява съдът.

Съгласно представените доказателства следва да се платят разноски в общ размер от 48 361, 80 лв, включващи платени адвокатски възнаграждения в размер на 47 408 лв и разходи за вещи лица в размер на 953,80 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.